Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň matiek v Dennom centre

Dňa 11. mája sa v priestoroch Denného centra pri MsÚ Stropkov stretli
všetky členky, aby spolu oslávili krásny sviatok Deň matiek. Svojou
prítomnosťou nás aj tento rok poctili p. primátor O. Brendza a p. M. Vašš.
Toto milé stretnutie svojim príhovorom zahájil predseda výboru p. J. Verba,
v ktorom sa poďakoval všetkým prítomným mamkám za ich dobrosrdečnosť,
obetavé úsilie, starostlivosť a nekonečnú trpezlivosť. Po dojímavých
slovách najskôr vystúpili žiaci cirkevnej školy, ktoré pozdravili mamky
pestrým programom zostaveným z humornej scénky a veselými pesničkami
s hudobným doprevádzaním. Naším mamkám a babkám sa prihovoril p.
primátor a osobne zablahoželal a odovzdal každej matke krásnu ružu.
V druhej polovici programu prítomných zabávali členovia súboru
Stropkovčani. Touto cestou ďakujeme žiakom Cirkevnej základnej školy sv.
Petra a Pavla pod vedením p.riaditeľky M. Karašinskej a prítomným
pedagógom za úžasný program a za milé darčeky v podobe ručne vyrobených
srdiečok, p. primátorovi za nemalú finančnú podporu pri organizovaní tohto
podujatia a členom súboru Stropkovčani pod vedením p. A. Knežovej
s harmonikárkou p. A. Blichovou.
Výbor Denného centra

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter