Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň matiek v Dennom centre

Členovia Denného centra pri MsÚ Stropkov si dňa 11. mája 2018 pri
príležitosti sviatku Dňa Matiek uctili najdôležitejšie osoby v živote a
to naše mamky, babky a prababky.
Tohto stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia mesta p. primátor O.
Brendza, zástupca primátora D. Lukáč a vedúci odboru soc. vecí M.
Vašš.
Milú slávnosť svojimi príhovormi zahájili predseda výboru J. Verba a
primátor mesta O. Brendza. O kultúrny program sa postarali členovia súboru
Stropkovčani pod vedením A. Knežovej a harmonikárky A. Blichovej.
Zástupcovia mesta odovzdali každej mamke krásny kvet.
Touto cestou ďakujeme p. primátorovi za finančnú podporu pri organizovaní
podujatia, súboru Stropkovčani za úžasný kultúrny program, p. Blanárovi
za hudobné a spevácke prevedenie a všetkým zúčastneným za milú
spoločnosť.
Výbor Denného centra

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter