Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň detí na Bani

<p>Nedeľu, 3.6.2012 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Stropkove usporiadalo pre deti s mentálnym a kombinovaným postihnutím,
pri príležitosti osláv Dňa detí, športové popoludnie pri turistickej
chate KST Slávia Stropkov Na Bani. Slnečné počasie, príjemné prostredie,
chutný guláš, opekanie špekáčok a rôzne športové aktivity pomohli
všetkým zabudnúť na každodenné starosti, spestriť nedeľné popoludnie a
hlavne vyčariť na tvárach šťastné úsmevy.
Ďakujeme turistom KST Slávia Stropkov za to, že nám umožnili stráviť
nevšedné, veselé chvíle uprostred krásnej prírody.
Členovia ZPMP v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter