Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň boja proti rakovine

<p>21. 4. 2013 sa v mestách Svidník a Stropkov konala akcia pod názvom
Deň boja proti rakovine, ktorú organizovala Mládež Slovenského Červeného
kríža Svidník. Cieľom tejto akcie bolo zvýšiť humanitárne cítenie
ľudí. Prostredníctvom tejto udalosti i krátkych odkazov nádeje na
rozžiarených lampiónoch ľudia preukázali empatiu a zároveň i obdiv
ľuďom, ktorí trpia zákerným ochorením akým rakovina je. Z odkazov,
ktoré ľudia písali na lampióny mládežníci vytvoria knihu. Túto knihu
venujeme onkologický chorým pacientom. Mládežníci vytvorili špeciálne pre
túto akciu aj mini letáčik so základnými informáciami o rakovine.
O ďalších prejavoch tohto ochorenia informovala širokú verejnosť lektorka
SČK PhDr. Adriana Mikušová. Na záver sa chceme poďakovať vedeniu
Územnému Spolku SČK Svidník ako i mestu Svidník a Stropkov za podporu a
pomoc pri organizácií tejto udalosti. Osobitne sa chceme poďakovať nášmu
sponzorovi Tlačiarni Akcent Svidník, ktorá nám vytlačila letáčiky.
Nesmierna vďaka patrí aj členom Mládeže SČK Svidník, ktorí akýmkoľvek
spôsobom sa zapojili do prípravy tejto akcie.
Mládež SČK

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter