Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

DEŇ PREŠOVSKÉHO KRAJA

<h3>Veľký záujem o bezplatné vstupy i bezplatný zápis

Deň Prešovského kraja 27. októbra vyvolal veľký záujem
u verejnosti – aj v kultúrnych zariadeniach, ktoré regionálna
samospráva zriaďuje, aj priamo v Prešove na Úrade PSK.

<p>V rámci Dňa Prešovského kraja navštívilo päť stálych expozícií
Šarišského múzea v Bardejove celkom 439 osôb. „Lektori a
lektorky v jednotlivých expozíciách venovali zvýšenú pozornosť nielen
skupinám, ale aj jednotlivcom. Organizovaných návštevníkov v skupinách
bolo o niečo viac ako jednotlivcov. Návštevníci sa síce nehlásili vopred,
ale mnohí si telefonicky overovali voľný vstup do múzea,“

upresnil riaditeľ múzea František Gutek. V štruktúre návštevníkov
prevládali domáci, tvorili asi 90 %. zahraničných (najmä Poliakov) bolo
oveľa menej (asi 10 percent).
Podobná situácia bola aj inde – Krajské múzeum v Prešove si v tento
deň pozrelo vyše 500, Podtatranské múzeum v Poprade vyše
200 návštevníkov.
Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni zorganizovalo prehliadku
záujmovej činnosti detí, Deti deťom. V pestrom programe vystúpilo
160 účinkujúcich pre 320 detí.
Špeciálny program 27. októbra pripravilo sedem knižníc v pôsobnosti
regionálnej samosprávy. Knižnice v tento deň zaznamenali 2 985
návštevníkov a čitateľov. Do knižníc sa v jediný deň bezplatne
zapísalo spolu 720 nových čitateľov a 447 čitateľov využilo možnosť
odpustenia pokút za oneskorené vrátenie kníh.
Knižnice však pripravili aj ďalšie špeciálne aktivity, ako exkurzie,
prezentácie regiónu, prednášky, výstavy, súťaže, koncerty, zážitkové
čítania, či akciu Všimni si ma – 500 pohodených vyradených kníh
v Ľubovnianskej nemocnici. Zúčastnilo sa ich viac ako 1 000 aktérov.
V živej knihe Prešovský kraj … blízky môjmu srdcu pribudlo 30 krásnych
prianí a vyznaní od návštevníkov dňa otvorených dverí na Úrade PSK.
V rámci akcie Vymeň knihu za knihu obyvatelia kraja priniesli do knižníc
spolu 131 kníh o mestách a obciach, za ktoré dostali obrazovú publikáciu
Vitajte v Prešovskom kraji. Ako doplnila Marta Skalková, riaditeľka
Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, „táto akcia trvá
ďalej“.
Podľa jej slov sa „všetky aktivity
stretli s pozitívnym ohlasom u čitateľov aj verejnosti. Deň PSK
v knižniciach bol veľmi úspešný – pre pracovníkov síce náročný ale
tešíme sa na ďalší.“

Mimoriadny ohlas mal aj deň otvorených dverí na úrade PSK. Do súťaže,
koľko 500 eurových bankoviek tvorí rozpočet PSK, sa zapojilo takmer
200 návštevníkov. Spolu 42 z nich správne vypočítalo, že rozpočet
tvorí 344 548 kusov bankoviek.
Záujem bol aj o anketu týkajúcu sa cestovného ruchu. Takmer
100 návštevníkov odporučilo dobudovať Sigord, zviditeľniť viac areál
Solivaru, Opálových baní, vybudovať cyklotrasy, kúpaliská a aquaparky,
upozorniť viac na Šarišský hrad, Slanské vrchy, či Poloniny. Ako dominantu
kraja označili Tatry, Levoču, či drevené kostolíky. Podľa obyvateľov je
v Prešovskom kraji ideálna symbióza kúpeľov, kultúrno-historických
pamiatok a prírody.
Deň Prešovského kraja zorganizoval Prešovský samosprávny kraj pri
príležitosti 10. výročia vzniku vyšších územných celkov. Cieľom bolo
priblížiť verejnosti kompetencie a činnosť samosprávy. Preto priamo
v jednotlivých mestách boli bezplatne sprístupnené organizácie PSK, na
úrade krajskej samosprávy v Prešove bola okrem bohatého sprievodného
programu odprezentovaná aj história kraja a kompetencie.
Veronika Fitzeková, hovorkyňa PSK

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter