Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

DEŇ OTCOV

Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, tretiu nedeľu v mesiaci
jún. Členovia Denného centra pri MsÚ Stropkov ho oslávili v areáli Pod
vlekom a spojili so športovými súťažami.
Na úvod sa všetkým prítomným prihovorili predseda výboru J. Verba, členka
výboru Z. Beriková a primátor mesta O. Brendza. Po oficiálnej časti osláv
sme sa presunuli na ihrisko, kde sme si zmerali sily v štyroch športových
disciplínach – hod loptičkou na terč, kop na mini bránku, hod na
basketbalový kôš a hod guľou do jamky. Najšikovnejší športovci boli
odmenení zlatými, striebornými a bronzovými medailami. Po vyhodnotení sa
seniori zabávali pri opekanej klobáske, dobrom čapovanom pivku a kofole, pri
hudbe a speve. Milé podujatie skončilo v podvečerných hodinách.
Poďakovanie patrí primátorovi mesta O.Brendzovi za podporu, p. S. Kolcunovi
za občerstvenie, vedúcemu odboru soc. Vecí M. Vaššovi za bedmintonovú
súpravu a pomoc pri organizovaní akcie a všetkým ostatným členom denného
centra.
Výbor Denného centra
Autor foto: V. Ivanko

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter