Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dávno, pradávno…

Sondy do najstarších dejín regiónu

Takto sa občas začínajú rozprávky – „bolo to dávno, pradávno“.
My na tomto mieste, samozrejme, nechceme rozprávať rozprávky. Skúsime sa
dotknúť naozaj hlboko v čase ukrytých pradávnych ľudských dejín,
opierajúc sa o seriózne archeologické výskumy a preložiac ich výsledky do
popularizačnej ľudskej reči.

Ponúkame vám, milí čitatelia, pod týmto názvom niekoľko pohľadov do
najstarších dejín Stropkova a jeho regiónu.
Ak sa vám niekedy zazdá, že si vymýšľame, dovoľte mi, spomenúť si na
môjho otecka, ktorý sa z mojej profesie archeológa kedysi
„dávno-pradávno“ dobromyseľne smial, že archeológom je milión rokov
hore-dole a že aj tak sú to všetko výmysly. Keď som mu však z môjho
prvého výskumu (ach, ako to bolo dávno-pradávno!) ukázala neolitické
čepieľky z obsidiánu (čierne priehľadné sopečné sklo) a vysvetlila mu,
čo je bulbus (úderový kužeľ), ktorý nemôže vzniknúť prírodným
štiepením, iba dôsledkom ľudskej činnosti a že tie zúbky po stranách sú
retušou, ktorú tiež musel urobiť človek, trochu zmĺkol a neskôr som ho
pristihla, ako susedovi vysvetľuje: „Vieš, oni tí archeológovia si
nevymýšľajú, pozri, toto je bulbus a toto retuš…“
Verím, že aj Vy sa prostredníctvom týchto malých sond do „dávna –
pradávna“ ponoríte do praveku, stredoveku i včasného novoveku a že
spoločne objavíme dávno zabudnuté dejiny, ktoré sú – či chceme či
nechceme – našou súčasťou tak, ako je detstvo súčasťou našej
osobnostnej identity.
Hneď na úvod musíme povedať, že stropkovský región nepatrí
k archeologicky bohatým regiónom. Do istej miery to iste spôsobil charakter
jeho nie najideálnejších prírodných podmienok, ale určite tu zohráva rolu
aj nepostačujúci archeologický výskum, ktorému sa tu nevenovala potrebná
pozornosť. V podstate okrem dvoch – troch prieskumných aktivít sa tu
realizovali iba výskumy na vedecké účely sprostredkované Ing. M. Kniežom a
jeho agentúrou Krajina (Mrázovce, Stropkov – Sitník) a na prstoch jednej
ruky spočítaných výskumy súvisiace so stavebnými aktivitami (Stropkov –
hrad, resp. intravilán). Bohatstvo archeologických pamiatok južnejších
oblastí na jednej a severnejších (na poľskom území) na druhej strane dáva
tušiť, že budúcnosť ešte môže priniesť početnejšie a snáď aj celkom
prekvapivé archeologické doklady o osídlení Stropkova a jeho okolia.
Symbolom nášho miniseriálu je stolový zvonček – jeden z najcennejších
archeologických nálezov zo Stropkova, ktorý sa našiel v r. 2006 pri
výskume v blízkosti Kaštieľa. Z hľadiska dávnych dejín je to pomerne
mladý predmet, ale je skutočne cenným dokladom toho, že Stropkov mal
v minulosti kontakty s Európou a svetom. Zvonček je holandskej proveniencie
a nesie nápis a vročenie 1561. Podobné zvončeky sú ozdobou aj
veľkolepých expozícií v Prahe, kde sme v lete našli dva analogické
exponáty.
My sa však vrátime v najbližšom príspevku do omnoho vzdialenejšej
minulosti, kde sa stretneme s lovcami mamutov, s ľuďmi, ktorí si vystačili
iba s tým, čo im poskytla samotná príroda.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter