Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dávno, pradávno…

Vyhodené z panského stola – keramika, sklo, kov

V predchádzajúcom príspevku sme priblížili technickú a kuchynskú
keramiku zo Stropkovského hradu. Naznačili sme, že sa v súbore objavil aj
luxusný riad, ktorý ukazuje, že stropkovskí páni vedeli stolovať veľmi
kultivovane a esteticky. Luxusnú nádobu na pitie predstavuje polomajoliková
šálka s dvoma uškami zvinutými do závitníc v mieste napojenia na telo a
s bohatou maľovanou výzdobou.

Zvláštnou nádobkou, vyhotovenou odtláčaním do formy, je hrubšia
šálka s pretláčaným telom, nízkou nôžkou a zúženým valcovitým
hrdlom. Obe šálky sa vymykajú z bežnej hrnčiarskej výbavy na hrade a
určite patrili k vyššiemu stolovaniu. K výnimočným a luxusným tvarom
radíme aj malý keramický košíček – skôr dekoratívny ako úžitkový
predmet. Zelený cikcakovitý ornament je z oboch strán ohraničený
vodorovnými líniami. Pre vyššie stolovanie bola určená aj plytká kónicka
miska na vysokej profilovanej nôžke, pokrytá žltou polevou. Slúžila zrejme
ako podnos. Zvláštnym tvarom v kontexte pohľadu na stolovanie majiteľov
Stropkovského hradu je malá pohárovitá nádobka, ktorá nie je výnimočná
výzdobou či úpravou povrchu, ale svojím tvarom. Pripomína nádobky na
vajíčko. Rovnako to však môže byť aj nádobka určená na tekutiny.
V každom prípade, patrila k vyššiemu stolovaniu na hrade.
Medzi výnimočné keramické nálezy radíme aj síce prosté, ale ojedinelé
tvary, ako je malý hrnček s uškom a zelenou polevou na vnútornej strane a
na pleciach. Farebnosťou a vyhotovením je hrnčeku veľmi blízky malý
tanierik s uškom. Zdá sa, že išlo o súčasti väčšieho súboru.
Výnimočným tvarom je tiež šálkovitá nádoba s uškom na troch nôžkach,
aké mávajú panvice. Bola to zrejme nádobka na varenie či ohrev nápoja.
K stolovaniu patrilo i sklo. Zo Stropkovského hradu máme 280 zaujímavých
fragmentov sklenených predmetov, prevažne nádob. Rozlišujeme tu fľaše,
poháre, dekoratívne predmety, najmä vázy. Z tabuľkového skla sa našli
len nevýrazné fragmenty okenných terčíkov. Najpočetnejšie sú fľaše zo
zelenkavého až tmavozeleného skla. Množstvo fragmentov fliaš dokladá ich
bežné používanie pri uskladňovaní a servírovaní nápojov. K luxusným
prvkom stolovania možno priradiť dva fragmenty sklenených pohárov na stopke
a dva fragmenty dien s natavenou pretlá­čanou páskou. Patria tu tiež
dekoratívne predmety, najmä zlomky váz. Najvýraznejšia je luxusná váza
valcovitého tvaru, vyrobená z priezračného, jemne modrozeleného skla,
zdobená jemným geometrickým dekórom a plastickým prstencom. Z vázovitých
tvarov pochádzajú zlomky z nepriehľadného skla s opalizujúcim
škvrnitým povrchom, na ktorých je plastická výzdoba v podobe šikmého
rebrovania na pleciach.
Poslednou skupinou mobiliáru sú kovové predmety. Objavili sa klince, skoby,
fragmenty rôznych stavebných kovaní a železný kľú­č. Najvýznamnejším
nálezom celého výskumu je však unikátny stolový zvonec s reliéfnou
výzdobou. Datovanie zvonca je jednoznačne určené nápisom, ktorý prečítal
J. Gembický, expert na kampanológiu (náuka o zvonoch). Zvonec bol odliaty
v roku 1561 s veľkou pravdepodobnosťou v Nizozemsku.
Výnimočne sa objavili 3 mince. Podľa určenia numizmatika J. Hunku
z Archeologického ústavu SAV v Nitre ide o solidus – šiling Alberta
Hohenzollner (Prusko) z r. 1530, strieborný trojník Leopolda I (Sliezsko)
z r. 1704 a 5/10 grajciar Františka Jozefa (Uhorsko, Kremnica) z r.
1859).
Mince ako datovací prostriedok sú vzhľadom na nálezové okolnosti málo
použiteľné. Odzrkadľujú iba známu skutočnosť, že objekt kaštieľa
bol využívaný i po zániku hradu ako opevneného objektu.
A ešte jeden nález v areáli Stropkovského hradu stojí za zmienku. Ten
však neuvidíte na žiadnej výstave ani v expozícii. Počas výskumu
narazili robotníci na aktívnu, nevybuchnutú nálož z 2. svetovej vojny
ktorú musel prísť zlikvidovať pyrotechnik. Vďaka Bohu, že takýto objav,
ktorý skôr zaujíma historikov novoveku a vojnových udalostí ako
archeológov, neskončil tragicky.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., Tripolitana – Kaštieľ
Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter