Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Dávno, pradávno…

Vyhodené z hradnej kuchyne – keramika

Archeologický výskum Stropkovského hradu v rokoch 2006 – 2007 bol
doteraz najproduktívnejšou archeologickou výskumnou aktivitou v Stropkove.
V minulom príspevku sme predstavili najvýraznejšie objekty. Popri časti
stredovekého zrubu, suterénnych priestoroch, využívaných po zániku ich
primárnej, nie celkom jednoznačnej funkcie ako odpadové jamy a južnom
hradobnom múre s prevétovou šachtou, sme na juhovýchodnej strane hradného
areálu zachytili niekoľko fragmentov murív.

Niektoré z nich možno stotožniť s pôdorysom hradu z roku 1767,
niektoré sú pozostatkom zrejme starších stavieb, ktoré v čase nákresu
už nejestvovali. Ich bližšie funkčné určenie nie je bez rozšírenia
plochy výskumu nateraz možné. Jednoznačným bolo hradobné murivo na
východnej strane, v ktorom sa zistil úzky vstup.
Popri architektonických zvyškoch sa výskumom získalo množstvo keramiky,
menej skla a pomerne málo kovových predmetov. Mobiliár dopĺňajú zvieracie
kosti – zvyšky stravy. Najviac nálezov pochádza zo suterénov a šácht,
využívaných po zániku ich funkcie na uloženie odpadu. Tak ako je pravidlom
na tomto type archeologických nálezísk i pri výskume Stropkovského hradu
prevažovali keramické črepy – tak z kuchynskej, ako aj luxusnej stolovej.
Objavovala sa tiež technická keramika – zlomky kachlíc, v prevažnej
miere s polevou. Niektoré sa podarilo zrekonštruovať.
V súbore sme rozlíšili základné tvary – hrnce, taniere a panvice.
Hrnce mali obyčajne baňaté telo, okraj jednoducho vyhnutý s plytkým
žliabkom na pokrievku. Častá je rytá, maľovaná a kolkovaná výzdoba.
Rytá výzdoba, umiestnená obyčajne na hrdle a pleciach nádoby, sa objavuje
ako jednoduché obvodové línie a ich rôznorodé kombinácie, obohatené
niekedy o vlnovku. Priame i zvlnené línie sú tiež častým maľovaným
druhom výzdoby. Objavuje sa červenohnedá maľba na svetlom črepe,
výnimočne aj biela maľba na červenom podklade.
Taniere, najpočetnejší tvar stolovej keramiky, bývali opatrené malým
uškom. Boli zavesené, a preto sa dbalo na ich vnútornú výzdobu, maľovanú
kontrastným ornamentom k farbe povrchu. Objavili sa tiež luxusné
polomajolikové taniere s modro-striebristým ornamentom, ktoré svojim
technologickým prevedením sú dokladom vysokého stupňa hrnčiarskeho
remesla. V prostredí vidieckeho zemepánskeho sídla to bol zaiste import.
Tretím najrozšírenejším druhom kuchynskej keramiky boli panvice. Tieto
misovité nádoby s charakteristickým dutým držadlom stáli na troch
nôžkach, preto sa označujú tiež ako trojnožky. Slúžili na prípravu či
ohrev jedál a objavujú sa menšie i veľké exempláre. Ich vnútro je
obyčajne pokryté zelenou alebo hnedou polevou. Duté držadlo slúžilo na
aplikáciu dlhej tyče a umožňovalo manipuláciu nad otvoreným ohňom.
Ku keramike, vypáleným výrobkom z hliny, radíme aj technickú keramiku,
najmä kachlice. Na Stropkovskom hrade sa našlo množstvo zlomkov. Svedčia
o kultúre vykurovania, o početných kachľových peciach. Kachlice sú
v prevažnej miere glazované, najčastejšie majú zelenú polevu, ale nie je
výnimočná ani polychrómia. Výzdoba je plastická – často
geometricko-rastlinná, menej rastlinná či figurálna.
Keramický súbor je datovaný do 16. – 17. storočia. Patria k nemu aj
výnimočné tvary stolovej a luxusnej keramiky, o ktorej si viac povieme
nabudúce.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., Tripolitana – Kaštieľ
Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter