Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dávky budú prehodnocovať

<p>Úrad práce sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že v súlade s novým
zákonom o pomoci v hmotnej núdzi z vlastného podnetu prehodnotí dávku
v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, na ktoré trval
nárok k 31.decembru 2013 a rozhodne o nároku na pomoc v hmotnej núdzi
podľa zákona účinného od 1. januára 2014 najneskôr do 31. júla
2014. Z tohto dôvodu dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
v hmotnej núdzi, o ktorých úrad právoplatne rozhodol do 31.decembra 2013,
patria najdlhšie do 30. júna 2014.<br>
<strong>-upsvar-</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter