Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dávka v nezamestnanosti v I. polroku 2019 medziročne vzrástla o 22 eur

V prvom polroku 2019 poberalo dávku v nezamestnanosti od Sociálnej
poisťovne priemerne mesačne viac ako 35 tisíc poistencov a jej priemerná
mesačná výška dosiahla 420,93 eura.
Oproti minulému roku sa celkový počet vyplatených dávok v nezamestnanosti
za prvých šesť mesiacov roka zvýšil o takmer 25 tisíc.
Kým za prvý polrok tohto roka poisťovňa vyplatila 239 146 dávok, od
januára do konca júna 2018 ich poskytla 214 858.
Zvýšila sa aj priemerná výška tejto dávky, a to o vyše 22 eur. V prvom
polroku 2018 dosahovala v priemere 398,80 eura, tento polrok to bolo
420,93 eura.
Dávka v nezamestnanosti slúži na zabezpečenie príjmu poistenca
v dôsledku nezamestnanosti a po splnení zákonných podmienok je vyplácaná
zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti. Nárok na ňu má uchádzač
o zamestnanie, ktorý bol najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch
pred zaradením do evidencie uchádzačov poistený v nezamestnanosti.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter