Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Darcovia budú mať na kúpalisku 30% zľavu

<p>Po prebratí kúpaliska novým nájomcom v roku 2012 došlo pri vstupe do
areálu aj k zmenám pri uplatňovaní zliav pre darcov krvi. Na rozdiel od
platného VZN, podľa ktorého je výška zľavy na podujatia organizované
mestom, prípadne pri využívaní mestskej plavárne, závislá od počtu
odberov (zľavy od 25 do 100 %), na kúpalisku platila jednotná zľava 10 %
pre všetkých. Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva navrhol
poslanec Milan Pavúk (nezávislý), aby zľavy na kúpalisku kopírovali znenie
platného VZN. Prítomný konateľ nájomcu Jozef Kráľ sa s takýmto návrhom
nestotožnil. Podľa neho by nebolo vhodné, aby mali niektoré skupiny darcov
odpustené vstupné. Navrhol však zvýšiť zľavy na 20 % pre všetkých
ocenených darcov. Po viacerých argumentoch diskutujúcich poslancov sa napokon
zrodil kompromis a s konateľom KM Systému sa dohodli na jednotnej zľave zo
vstupného vo výške 30 % pre všetkých ocenených darcov.<br>
V meste je aktuálne 99 ocenených bezpríspevkových darcov krvi – z toho
12 sú držiteľmi zlatej, 50 striebornej a 37 bronzovej Jánskeho
plakety.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter