Daňový úrad Prešov plánuje ďalšie kontroly

<p>Po posledných raziách daňových kontrolórov a colníkov prevažne
v obchodných centrách v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach, aj
Daňový úrad v Prešove kontroloval podniky vo svojej pobočke
v Poprade.

<p>Poprad. Spoločná akcia v Poprade daňových a colných kontrolórov bola
zameraná na dodržiavanie pravidiel pri používaní elektronickej
registračnej pokladne a predaj legálne nadobudnutého alkoholu alebo cigariet.
Okrem iného preverovali kontrolným nákupom aj to, či kontrolované subjekty
vydávajú zákazníkom platné a úplné pokladničné doklady. Kontrolu
podnikov vykonalo 8 daňových kontrolórov a 8 colníkov. Vážne nedostatky
neboli zistené.
Prešov. Daňováci a colníci patriaci pod Daňový úrad a Colný úrad
v Prešove, plánujú v meste Prešov a v ďalších mestách –
pobočkách daňového úradu (Bardejov, Humenné, Vranov nad Topľou, Svidník,
Stropkov, Kežmarok, St. Ľubovňa, Snina, Sabinov a ďalších) podobné
kontroly ako v Poprade, či v Bratislave. Chystajú sa zamerať prevažne na
predajcov predvianočných a vianočných stánkov, pretože s príchodom zimy
a Vianoc ich početnosť pribúda. Kontrolóri varujú, že uskutočnia výjazd
aj počas večerných hodín, či víkendov.
Najviac sa opakujúce porušenia zákona o registračnej pokladni:
– nezaevidovanie tržby,
– nevydanie dokladu kupujúcemu,
– nezaevidovanie vkladu,
– neoznačenie tovaru na doklade
Daňoví kontrolóri opäť apelujú, že predajcovia pouličných stánkov by
mali byť obozretnejší a nebrať na ľahkú váhu použitie registračných
pokladníc pri predaji. Sankcie za nepoužívanie pokladne sú vysoké, pokuty
budú uložené vo výške od 330 do 660 eur.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter