Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Daňové úrady sú tu už 25 rokov

<p>Nedávno sme si pripomenuli 25. výročie vzniku daňových úradov na
Slovensku. Počas tohto obdobia daňové úrady dosiahli významný pokrok
nielen v plnení príjmov ŠR, boji proti daňovým podvodom a technológiách,
ale predovšetkým v prístupe k daňovým subjektom. Po zamatovej revolúcii
si daňová reforma nevyhnutne vyžiadala aj reformu správy daní a vytvorenie
fungujúceho systému orgánov, ktoré zabezpečia výber daní. Daňové úrady
nahradili okresné a krajské finančné správy. 20. marca 1991 vstúpil do
platnosti zákon č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch, ktorým sa jasne
definovali kompetencie a činnosti daňových úradov. V súčasnosti na
úradoch pracuje približne 4 600 zamestnancov. Komplexný servis pre občanov
a firmy zabezpečujú na rôznych pozíciách registrátori, správcovia,
kontrolóri, exekútori, referenti dozoru nad hazardnými hrami, či
administratívni pracovníci. 80% zamestnancov tvoria ženy, pričom až 20%
zamestnancov pracuje vo finančnej správe viac ako 25 rokov. Počas
štvrťstoročia daňové úrady spracovali takmer 100 miliónov dokumentov,
vykonali viac ako 500 tisíc daňových kontrol a do štátneho rozpočtu
odviedli 75 miliárd eur. Za toto obdobie sa počet daňových subjektov
niekoľkonásobne zvýšil – v roku 2001 bol počet registrovaných
daňovníkov 2,7 milióna, kým dnes majú úrady v registroch 4,5 milióna
daňových subjektov.<br>
Najväčšiu zmenu daňové úrady dosiahli v prístupe k daňovým subjektom
a v informačných technológiách. Prvé počítače prišli na úrady v roku
1991, dovtedy sa viedla ručná evidencia daní. Predpisy a platby sa evidovali
v zošitoch, protokoly z kontroly sa písali na písacích strojoch.
V minulosti bolo poskytovanie odpovedí na dopyty daňových subjektov skôr
výnimkou, dnes daňové úrady a moderné call centrum ročne vybavia vyše
300 tisíc žiadateľov.<br>
<strong>Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter