Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Daň z ubytovania je povinná pre všetky ubytovacie zariadenia v meste

<p>V Stropkove je spolu sedem ubytovacích zariadení s celkovou kapacitou
193 lôžok. Návštevníci nájdu nocľah v bývalých internátoch SOŠ
elektrotechnická, v penzióne Nezábudka, penzióne Poľovníček, v hoteli
Ondava, v Car service Pepino, v penzióne Orhan, alebo v ubytovni TJ Slávia.
Zisťovali sme, koľko daní z ubytovania vybralo mesto Stropkov
v minulom roku.</p>

<p><strong><em>„Na základe podaných daňových priznaní k dani za
ubytovanie za rok 2014 malo mesto vybrať 1031,25 eur, avšak TJ Slávia
podala odvolanie voči svojej povinnosti, takže mesto získalo z dane
z ubytovania len 804,54 eur. Celková suma sa ešte navýši o 120,45 eur
(365 prenocovaní x 0,33 €), keďže na základe našej výzvy predložil
údaje o počte prenocovaní aj J. Bechera. Predpis bude zahrnutý do roku
2015,“</em></strong> informoval vedúci Odboru financií a správy daní MsÚ
Ján Polák. Minulý pondelok sa mestská rada na svojom zasadnutí zaoberala aj
spomínaným odvolaním TJ Slávia. Organizácia sa totiž odvoláva na údajnú
dohodu, podľa ktorej jej vraj povinnosť platiť daň z ubytovania odpadá.
Podľa vyjadrenia J. Poláka však platná právna norma ukladá platiť daň za
ubytovanie napriek uzatvorenému nájomnému vzťahu s mestom.
<strong><em>„V súčasnosti prebiehajú s predstaviteľmi TJ Slávia
rokovania ohľadne ďalšej budúcnosti nájomného vzťahu a spolupráce
v areáli Pod vlekom a jedným z výsledkov bude aj riešenie tohto problému.
V rámci majetkovoprávneho vysporiadania bude predmetom vyrovnania aj
nedoplatok na dani z ubytovania,“</em></strong> spresnil. Zaujímalo nás
tiež, akým spôsobom chce mesto v budúcnosti docieliť, aby sa dane
z ubytovania vyberali čo najdôslednejšie. <strong><em>„Správca dane Mesto
Stropkov vyrubuje daň za ubytovanie rozhodnutím na základe podaného
oznámenia o počte prenocovaní v danom ubytovacom zariadení, ktoré je
povinný podať každý prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia. Kontrolou zo
strany mesta za rok 2014 neboli zistené žiadne rozdiely medzi oznámením a
predloženou evidenciou v knihe ubytovaných. Samospráva bude v budúcnosti
každý rok kontrolovať knihu ubytovaných u jednotlivých subjektov. Pri
kontrole sa porovnáva kniha ubytovaných, ktorú predloží prevádzkovateľ,
s jeho podaným oznámením o počte prenocovaní,“</em></strong> ozrejmil
J. Polák a zdôraznil, že mesto využije všetky zákonné prostriedky, aby sa
dane za ubytovanie vyberali dôsledne.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter