Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Daň z motorových vozidiel – súhrn noviniek

<p>Podnikateľov, ktorí používajú automobily na podnikanie a v januári
2016 budú podávať daňové priznanie (DP) k dani z motorových vozidiel,
čaká niekoľko noviniek. Podstatnými zmenami pre daňovníkov je zjednotenie
sadzieb dane pre celé Slovensko, zmena miestnej príslušnosti a zavedenie
jednotného čísla účtu, na ktorý budú daňovníci platiť daň
z motorových vozidiel. Ročné sadzby dane sú upravené v prílohe číslo
1 zákona o dani z motorových vozidiel. Napríklad vozidlo s objemom nad
900 do 1 200 cm<sup>3</sup> – ročná sadzba dane je 80 eur nad 1 200 do
1 500 cm<sup>3</sup> – ročná sadzba dane je 115 eur od 1 500 do 2 000
cm<sup>3</sup> – ročná sadzba je 148 eur. Sadzba dane sa následne
znižuje, ponecháva alebo zvyšuje podľa veku vozidla nasledovne: Ročná
sadzba dane sa zníži o: 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov
počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla, 20 % počas nasledujúcich
36 kalendárnych mesiacov, 15 % počas nasledujúcich ďalších
36 kalendárnych mesiacov. Ročná sadzba dane sa zvýši o: 10 % počas
nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,<br>
20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane
mesiaca prvej evidencie vozidla. Novinkou je, že daň sa platí nielen za autá
kategórie M, N alebo O, ale už aj kategórie L, kde patria napríklad aj
elektroskútre, motocykle, trojkolky, štvorkolky, ak sa používajú na
podnikanie. Daňový subjekt, ktorý má autá evidované vo viacerých krajoch,
nebude v roku 2016 podávať daňové priznanie podľa miesta evidencie
vozidla, ale podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej
osoby a vybrané daňové subjekty na DÚ pre vybrané daňové subjekty
v Bratislave. Subjekty zaplatia daň na nové číslo účtu. Kým doteraz bolo
6 miestne predčíslie pre každý daňový úrad iné, po novom bude pre daň
z motorových vozidiel platiť na každom daňovom úrade v každom kraji
jedno rovnaké predčíslie 501163. IBAN je tvorený z predčíslia účtu,
základného účtu daňového subjektu (OÚD), a kódu štátnej pokladnice.
Daňový subjekt si ho musí vygenerovať sám. Pomôcku nájde na portáli FS
v časti platenie daní.<br>
<strong>Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter