Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

D. Soóš oslavuje jubileum

<p>Keď rátaš údery, čo odbíjajú čas,
keď celkom bez lístia vidíš hrdé stromy stáť,
okienkom úzkym uvidíš krajinu detstva,
ach, áno, si to Ty.
Vieš, odkiaľ ideš, vieš, ako sa voláš
a to všetko je život.
A život je práca a práca je Tvoje dielo.“

<p>Každý z nás je akýmsi pútnikom na ceste životom. Vždy keď vykonáme
značnú časť svojej púte, zastaneme, odpočinieme si a uvažujeme, koľko
sme toho už prežili a koľko nám ešte zostáva. Práve v dnešných dňoch
sa náš milý jubilant, pán Daňo Soóš, dožíva krásneho jubilea
75 rokov.
Daňo Soóš sa narodil 5. februára 1938 v mnohopočetnej rodine roľníka.
Základné školské vzdelanie absolvoval v rodnom Stropkove. Po peripétiách
svojej doby odchádza do Prahy za vzdelaním umeleckého rezbára. Potom
odchádza do Bratislavy, aby si rozšíril vzdelanie. Tu v roku
1962 zmaturoval na Škole umeleckého priemyslu – v oddelení úžitkového
a dekoratívneho spracovania dreva. Stáva sa tak prvým stredoškolským
absolventom umeleckého smeru zo Stropkova.
Ďalší vývoj osobnosti vo zvolenej profesii pribrzdili zdravotné
komplikácie, ktoré ho nasmerovali do oblasti kultúry a osvety. Stáva sa
najprv metodikom, vzápätí i riaditeľom vtedajšieho Domu osvety
v Stropkove. Tu sa zameriava predovšetkým na obnovenie dávnych divadelných
tradícií. Začiatky sa niesli v bábkárskom súbore. Krátko po vzniku
zúčastňuje sa súbor „Paraván“ Celoslovenskej prehliadky
v žiline (v roku 1966), odkiaľ si prináša cenu za réžiu. Ďalšia
úspešná pôsobnosť súboru dáva podnet na pravidelné konanie Krajskej
prehliadky bábkarských súborov (v súčasnosti Rozprávkový Stropkov).
Úspech v žiline vyvolal záujem i ochotníckej obce, ktorá sa hlásila
k životu. Na jeseň r. 1966 tak vzniká divadelný ochotnícky súbor –
čoby pokračovateľ predchodcov divadla v meste. Za obdobie svojej doterajšej
pôsobnosti – 46 rokov – prinášal súbor, ktorý prijal pomenovanie
„Ondavan“, celý rad ocenení na krajských i celoštátnych prehliadkach a
súťažiach. Osobitné ocenenia získava i jeho zakladateľ, doterajší
vedúci a režisér. Patrí sem najmä trojnásobný zápis do knihy cti
Združenia divadelných ochotníkov Slovenska, ocenenia Národného osvetového
centra v Bratislave, Diplom udelený ministrom kultúry Miroslavom Válekom,
dvojnásobné ocenenie medailami mesta Liptovský Mikuláš za rozvoj divadelnej
kultúry, Ďakovný list mesta Stropkov a mnoho – mnoho ďalších.
Svoje výtvarné cítenie i schopnosti v plnej miere využíva i v práci so
súbormi. Tvorí scénografie, navrhuje kostýmy, propagačné bulletiny a
všetko, čo súvisí s výtvarnými požiadavkami súboru.

Milý náš jubilant,
dovoľte nám, aby sme v mene všetkých gratulantov k Vašim tajným túžbam
a želaniam, ukrytým v hĺbke srdca, pripojili i svoje. želáme Vám do
nasledujúcich rokov života veľa pevného zdravia, životného optimizmu,
radosti z práce a veľa lásky a šťastia, aby ste ho mohli rozdávať plným
priehrštím.
OŠK a členovia DOS ONDAVAN

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter