Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

D. Lukáč získal dôveru poslancov, schválili jeho vymenovanie za riaditeľa Služby m. p.

Mestský podnik
Služba bol zriadený mestom Stropkov v novembri 1993. Doterajší riaditeľ
Služby, m. p. Michal Šandrik požiadal primátora mesta O. Brendzu
o skončenie pracovného pomeru vo februári 2019. Primátor poveril riadením
Dušana Lukáča, ktorý bol poslancom MsZ a tiež zástupcom primátora mesta,
no z dôvodu, že táto funkcia je nezlučiteľná s pozíciou štatutárneho
zástupcu, sa poslaneckého mandátu vzdal.

„Keď sme získali dôveru v roku 2014 vo voľbách, medzi
naše základné priority patril mestský podnik Služba. Prioritou bolo dostať
ho na inú úroveň a vrátiť mu dôveru verejnosti. Prvým krokom, ktorý
k tomu smeroval bolo angažovanie D. Lukáča zo životného prostredia na m.
p. Služba. V zapätí sme hľadali skúseného manažéra, ktorý by sa nebál
ísť do odvážnych, no rozvážnych rozhodnutí pri manažovaní tohto podniku
a cez výberové konanie, ale hlavne s požehnaním MsZ, sa nám podarilo
preniesť zodpovednosť za vedenie m. p. Služba na M. Šandrika, ktorého sme
angažovali zo súkromnej sféry,“
uviedol primátor O. Brendza
a dodal, že M. Šandrik sa ujal funkcie v júni a spoločne sa pustili do
rekonštrukcie a obnovy samotného podniku.
„Boli to roky ťažkých rozhodnutí, ale dnes môžem povedať,
že sa oplatilo angažovať ho. Prišiel rok 2019 a M. Šandrik dostal ponuku
vrátiť sa do firmy, ktorá ho uvoľnila na „hosťovanie“ do Stropkova.
Rozhodol sa, že sa vráti naspäť do firmy, ktorá mu dala základy
manažovania,“
priblížil primátor.
Vedenie mesta rozhodovalo o tom, kto bude vhodným nástupcom a
pokračovateľom ideí M. Šandrika i primátora mesta, kto bude platným
členom tímu, uvedomujúc si, že na rôzne experimenty, či hľadanie
vhodného adepta inou formou, než pre ktorú sa mesto rozhodlo, jednoducho nie
je čas.
„D. Lukáč získal dôveru voličov, následne pokračoval ako
zástupca primátora. Toto všetko z dôvodu platnej právnej úpravy musel
zanechať, ak chcel pokračovať v m. p. Služba na inej pozícii. Prijal túto
neľahkú úlohu a som rád, že sa od marca ujal funkcie. Má všetky
predpoklady na to, aby plnil predstavy nielen vedenia mesta, ale predovšetkým
predstavy a potreby občanov nášho mesta,“
vysvetlil O.
Brendza a poďakoval doterajšiemu riaditeľovi M. Šandrikovi za jeho
pôsobenie vo funkcii riaditeľa m. p. Služba. Zároveň mu bola odovzdaná
plaketa, ktorá mu má pripomínať a sprítomňovať obdobie jeho
pôsobenia.
„Rád by som sa poďakoval primátorovi, prednostovi MsÚ, ako aj
viceprimátorovi a poslancom za možnosť spoločne tvoriť novú etapu nášho
mestečka. Myslím si, že tie tri roky a pár mesiacov, ktoré sme spolu
strávili v spolupráci boli naplnené a boli plodné. Neboli to ľahké
chvíle. Vieme, že som prišiel zo súkromného sektora do verejnej správy.
Viem, že niektoré moje rozhodnutia boli možno rýchle, no vždy som chcel,
aby sme stihli veľa vecí, čo sa aj podarilo. Vďaka vám všetkým moje
plány, vízie a koncepcia, ktorú som po zvolení prezentoval, sa mi podarilo
naplniť,“
povedal M. Šandrik a dodal, že je veľa vecí,
ktoré určite bude treba dokončiť a ktoré sú rozbehnuté a tiež
naštartovať nové. „Verím, že sa všetko dotiahne do
úspešného konca a mesto bude napredovať minimálne tak ako doteraz. Naozaj
veľká vďaka všetkým, že som tu mohol pôsobiť,“
uzavrel
M. Šandrik.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter