Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

CZŠ sv. Petra a Pavla oslavovala okrúhle jubileum

<p>Cirkevná základná škola sv. Petra
a Pavla v Stropkove oslávila minulý týždeň 20. výročie svojho vzniku.
Prvá slávnostná akadémia pod názvom Keď priatelia kúpiť sa nedajú sa
uskutočnila 24. októbra, oficiálne oslavy pripadli na 29. október. Začali
sa ďakovnou svätou omšou v Sanktuáriu Tela a Krvi Pána, ktorú celebroval
J. E. Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup a pokračovali v mestskej
divadelnej sále už spomínanou slávnostnou akadémiou.

<p>Na úvod odzneli príhovory hostí a riaditeľky školy Márie Karašinskej,
ktorá priblížila jej históriu. V roku 1992 v dôsledku snahy skupiny
katolíckych rodičov, predstaviteľov cirkvi, konkrétne emeritného
arcibiskupa A. Tkáča, terajšieho arcibiskupa B. Bobera, vtedajšieho dekana
P. Kaminského a prvých učiteľov a vychovávateľov – riaditeľky školy
M. Hlaváčovej, E. Goffovej, T. Vargovej, I. Ševcovej, A. Filarskej a D.
Nábožnej – vznikla Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla.
„Svojho času bol pre mnohých takýto typ školy veľkou
neznámou a snáď aj dôvodom nedôvery a neistoty. Rodičia však túto školu
prijali ako dar a veľkú milosť pre svoje deti. Hádam ani jedna
z katolíckych škôl Košickej arcidiecézy nemala takú tŕnistú cestu
v počiatočných rokoch svojej existencie pri hľadaní strechy nad hlavou.
Odmietnutie sľúbených novovybudovaných priestorov, umiestnenie na
niekoľkých miestach, náročné rokovania so štátnymi i miestnymi orgánmi,
až nakoniec stabilizovanie a dlhodobý prenájom zo strany mesta v terajších
priestoroch – to je 20-ročná púť našej školy. Aj keď spolužitie
v jednej budove nie je z objektívnych príčin ideálnym riešením pre
obidve strany, sme vďační aj za to. V súčasnosti má škola 204 žiakov,
14 tried, 3 oddelenia ŠKD a ŠSZČ. Škola má vypracovaný školský
vzdelávací program Škola múdrosti a ducha, ktorý je zameraný na katolícke
náboženstvo, cudzie jazyky, informatiku a projektové vyučovanie. Našou
ambíciou nie je byť veľkou školou, skôr sa zameriavame na vytvorenie
dobrých vzťahov vo vnútri, ale aj smerom k rodičom a verejnosti, snažíme
sa vytvárať rodinnú klímu, aby škola bola pre žiakov miestom, kde sa
cítia byť šťastne a bezpečne. K tomu smerujú aj rôzne mimoškolské
aktivity, spoločenského i duchovného charakteru, často do nich zapájame
rodičov. Pamätáme aj na tých, ktorí sú svojou čistotou a prostotou duše
najbližšie k nášmu Pánovi, Milan Rúfus ich nazýva „ranenými
vtáčatkami“, Vincent Šikula „stvoreniami zakliatymi do večného
detstva“. Po dvojročnom namáhavom úsilí skupiny rodičov postihnutých
detí sme v decembri 1996 zriadili jedno špeciálne oddelenie ŠKD a
1. septembra jednu špeciálnu triedu. V súčasnosti vzdelávame 23 žiakov
v troch špeciálnych triedach, umiestnených v DDBM. Pre tieto deti, ktoré
sú už dnes dospelé, ale stále naše, to boli svojho času chvíle
nesmierneho šťastia, že po niekoľkoročnej izolácii sa mohli pohybovať a
učiť v škole spolu so svojimi zdravými rovesníkmi. Skláňam sa s úctou
a uznaním pred všetkými rodičmi týchto detí, učiteľkami,
vychovávateľkami a asistentkami, nech im v ich záslužnej a obetavej práci
Pán Boh pomáha,“
odznelo okrem iného z úst riaditeľky CZŠ
sv. Petra a Pavla. Slávnosť pokračovala kultúrnym programom inšpirovaným
najznámejším dielom Antoineho de Saint-Exupéryho Malý princ. Prepracovaný
scenár a réžia, ale aj fantastické výkony účinkujúcich, zanechali
v publiku nezabudnuteľný zážitok. Na tomto mieste si dovolíme podotknúť,
že oslavujúca škola sa môže pochváliť množstvom nadpriemerne
talentovaných žiakov, ale aj pedagógmi, ktorým sa podarilo nacvičiť
program na vysokej profesionálnej úrovni. Po jeho skončení nasledovala
slávnostná recepcia.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter