Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Colníci kontrolovali kamióny

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-colnici-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />21. apríla
kontrolovali colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS)
prepravovaný tovar, ktorý mohol uniknúť colnému dohľadu. Išlo
predovšetkým o textil, na ktorý sa vzťahuje duševné vlastníctvo
(falzifikáty ochranných známok textilu) a nezákonný dovoz omamných a
psychotropných látok a prekurzorov.</p>

<p>Pri kontrole použili mobilný skener a využili tiež schopnosti
„štvornohého colníka“, služobného psa špecializovaného na
vyhľadávanie drog. Súčinnosť poskytli aj z Krajského dopravného
inšpektorátu – prenosné váhy na váženie kamiónov a Okresného
riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku – kontrola vozidiel a ich
osádky. Colníci vykonali kontroly v colnom priestore v meste Svidník.
Počas akcie preverili päť kamiónov s textilom. Vozidlá patrili poľskej
prepravnej spoločnosti, ktorá viezla tovar z Turecka. Slovenská firma,
ktorej bol tovar určený, ho plánovala predať do Poľska. Colníci autá
preskenovali, odvážili a skontroloval ich služobný pes špecializovaný na
vyhľadávanie drog. Nedostatky počas kontrol nezistili. Následne colníci
Pobočky kriminálneho úradu finančnej správy Košice vybrali jeden
z kamiónov a vykonali úplnú vnútornú kontrolu tovaru. Počas nej
prekontrolovali 573 vriec z textilom, v ktorých bolo 110 293 kusov tohto
tovaru. Výsledok kontroly súhlasil z údajmi, ktoré boli uvedené
v dovozných dokladoch, a ktoré boli predložené k colnému konaniu.
Obdobné preventívne colné kontroly dovezených rôznych komodít budú
vykonávať aj naďalej.<br>
<strong>Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-colnici-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-colnici-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-colnici-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-colnici-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-colnici-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-colnici-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter