Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Členovia Lesoochranárskeho zoskupenia VLK prezentovali v Stropkove svoje aktivity

obrázekViliam Bartuš:
„Skupujeme celé lesy a robíme z nich prírodné rezervácie.“

Každoročne v apríli, mesiaci lesov, organizuje v mestách Slovenska VLK
akciu, ktorej cieľom je oboznámiť verejnosť s aktivitami tohto
lesoochranárskeho zoskupenia, ale tiež vyzbierať čo najviac prostriedkov na
činnosť, ktorú jeho členovia vyvíjajú. Vôbec po prvýkrát inštalovali
lesoochranári svoj infostánok aj v Stropkove.

Po meste chodili mladí dobrovoľníci, ktorí oslovovali náhodných
okoloidúcich a vysvetľovali im cieľ finančnej zbierky.
„Našimi členmi a dobrovoľníkmi sú aj ľudia zo Stropkova,
preto sme sa rozhodli v tomto roku po prvýkrát inštalovať infostánok
v stropkovskom mestskom parku. Ľudia sa pri ňom mohli dozvedieť, čo VLK
robí, prečo a akým spôsobom zachraňuje lesy. Východné Karpaty sú pre
nás kľúčové. Sú to jedny z najcennejších lesov na Slovensku, takže
práve tu smerujeme naše aktivity. V Snine máme aj pobočku Východné
Karpaty. Okrem iného sa snažíme presadiť, aby sa v niektorých lesoch na
Slovensku nerúbalo, nepoľovalo, aby do nich človek vôbec nezasahoval. Sú to
tzv. prírodné rezervácie. Momentálne majú štatút prírodnej rezervácie
asi dve percentá lesov na Slovensku. Vyvíjame snahy, aby sa na týchto
územiach naozaj neťažilo, pretože niekedy sa to, či už legálne alebo
nelegálne, porušuje. Taktiež sa snažíme zvýšiť percento lesov so
štatútom prírodnej rezervácie,“
v krátkosti informoval
o činnosti Lesoochranárskeho zoskupenia VLK náčelník kmeňa Východné
Karpaty Viliam Bartuš a vymenoval dve prírodné rezervácie na území nášho
regiónu. Jednou je Komárnická jedlina, druhou Branec. Obe sa nachádzajú
v okolí Vyšného a Nižného Komárnika. Zaujímalo nás, ako na celú akciu
reagovala verejnosť. „Väčšinou ľudia nemali problém
pristaviť sa, porozprávať, ale aj finančne prispieť. Nezaznamenali sme
nejaké negatívne reakcie. Ľuďom sme sa snažili zmysel našej činnosti
vysvetliť, aby mali predstavu, o čo vlastne ide, na čo prispievajú. Skôr
máme problémy vo väčších mestách, kde sú už ľudia unavení z toho,
že im na uliciach každú chvíľu niekto niečo ponúka, či už komerčne
alebo nekomerčne. Ale v Stropkove sa až toľko podobných akcií nekoná,
takže ľudia sú prístupnejší,“
zhodnotil V. Bartuš.
Finančné prostriedky, ktoré od ľudí vyzbierali členovia i dobrovoľníci
VLKa, budú použité na činnosť celého zoskupenia. „V rámci
lesoochranárskych aktivít dohliadame na to, aby sa v tých dvoch percentách
lesov, ktoré majú štatút prírodných rezervácií, neťažilo, aby sa tam
ťažby nepovoľovali, aby sa tam nerobili nejaké nelegálne zásahy, či už
tak, že tie územia vyznačujeme, alebo dohliadame na dodržiavanie zákonov.
Taktiež vstupujeme do konaní o povoľovaní výnimiek zakázanej činnosti.
Snažíme sa presadiť hlavne to, aby takýchto území bolo viac. Podarilo sa
nám napríklad na severovýchodnom Slovensku v štátnych lesoch presadiť tri
nové rezervácie. Jedna je v okrese Snina, ďalšia je pri Trebišove a
ďalšia pri Humennom vo Vihorlatských vrchoch. Niektoré lesy aj kupujeme.
Práve o tom je aj veľký slogan KÚP SI SVOJ STROM, ktorý ste mohli vidieť
za našim infostánkom. Ide o špeciálnu akciu, keď si ľudia za 50 eur
kupujú strom a stanú sa jeho symbolickým vlastníkom. Dostanú aj symbolický
list vlastníka stromu, ktorý je vypísaný na meno alebo kolektív. Za takto
získané peniaze kupujeme lesy. Už sa nám podarilo vykúpiť 21-hektárový
les v Čergovskom pohorí medzi Sabinovom a Bardejovom, ktorý sme následne
dali vyhlásiť za prírodnú rezerváciu. Momentálne skupujeme 70-hektárovú
parcelu lesa vedľa tejto rezervácie. Už máme skúpených 16 hektárov a
ľudia si môžu symbolicky kupovať ďalšie stromy,“
spomenul
niekoľko významných úspechov VLKa náčelník kmeňa Východné Karpaty.
V informačnom letáku sme sa dočítali, že darovanie stromov kúpených
v rámci akcie KÚP SI SVOJ STROM sa pomaly stáva tradíciou. Symbolické
listy vlastníka si ľudia zvyknú darovať k narodeninám, Vianociam,
maturitám, promóciám, či ako svadobný dar.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter