Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Členovia komisií dostanú odmeny do 30 dní

Obvodná volebná komisia zaznamenala podľa jej zapisovateľky Márie
Kasičovej podnet z okrskovej volebnej komisie týkajúci sa vyplácania odmien
pre jednotlivých členov komisie.

„Problém bol v tom, že starosta v istej obci vraj nechcel
vyplatiť odmeny členom komisie v deň volieb. Tento podnet sme vyhodnotili
ako neoprávnený podnet, keďže starostovia nie sú povinní vyplatiť členov
okrskových komisií v deň volieb konania volieb. Ministerstvo vnútra totiž
vykrylo odmeny členov v počte sedem a komisie boli štrnásťčlenné.
Starostovia teda požiadali o navýšenie finančných prostriedkov, no tieto
peniaze ešte obce nemajú na účtoch. Takisto nie sú ani na účte Obvodného
úradu. Všetky odmeny budú vyplatené v zákonnej lehote 30 dní od konania
volieb,“
vysvetlila M. Kasičová.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter