Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Čitateľa pobúril výraz „realizovať“ v rubrike Polícia hlási

Minulý týždeň nám do redakcie prišiel list od jedného z našich
čitateľov.

Keďže sa zaoberáme každým, či už ústnym alebo písomným podnetom,
bez povšimnutia sme nenechali ani tento, tak trochu bizarný ohlas. Ing. Anton
Hričan zo Stropkova vo svojom liste doslova píše: „Vážená redakcia,
v pravidelnej rubrike Spektra „Polícia hlási“ posledná veta vždy
končí slovami, že príslušný prípad realizujú stropkovskí policajti. Už
dávnejšie sa mi ten termín v uvedenom spojení nezdal. Vo Veľkom slovníku
cudzích slov som si preto na internete termín realizácia vyhľadal a
s hrôzou zisťujem, že políciu spájate s trestnými činmi či
priestupkami. Vhodnejších slov na pomenovanie vyšetrovania, overovania a
podobne má slovenčina dosť. Alebo ma chcete presvedčiť o opaku?“

Keďže tlačové správy nám poskytuje hovorkyňa, alebo zástupca hovorkyne
KR PZ Prešov, s problémom, ktorý trápi nášho čitateľa, sme sa obrátili
priamo na nich. Zástupca hovorkyne KR PZ Prešov Daniel Džobanik vysvetľuje,
čo v policajnej terminológii znamená pre nášho čitateľa sporný výraz
„realizovať“. „Tak ako každá profesia, aj polícia má svoj
slovník výrazových prostriedkov. Ten je väčšinou založený na pojmoch
používaných v Trestnom zákone, Trestnom poriadku, Zákone o Policajnom
zbore, Zákone o priestupkoch atď. Pri informovaní verejnosti sa snažíme
tieto slová interpretovať zrozumiteľne a použiť také, ktoré jednak
vystihujú činnosť PZ a zároveň sú zrozumiteľné širokej verejnosti.
Pojem realizovať používame, ak chceme do jedného slova zhrnúť širokú
škálu činností policajtov, ktoré sú vykonávané pri vyšetrovaní
trestného činu alebo priestupku. Policajti totiž v rámci riešenia
jednotlivých prípadov pátrajú, vyšetrujú, vypočúvajú, konfrontujú,
rekonštruujú prípady, zaisťujú dôkazy, priberajú znalcov, vypracovávajú
náčrty miesta činu a pod. Súhrnný výraz pre všetky tieto úkony je práve
realizácia prípadu.“
Veríme, že táto vyčerpávajúca odpoveď a
vysvetlenie zástupcu hovorkyne KR PZ Prešov pána Hričana uspokojí.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter