Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Čítaním sa pokúšali o slovenský rekord

Minulý štvrtok sa v Mestskej knižnici konal najpočetnejší detský
čitateľský maratón pod názvom „Čítajme si…“ Podujatie bolo
súčasťou 10. ročníka týždňa slovenských knižníc.

Organizátori akcie si kládli za cieľ zapojiť čo najväčší počet
detí z rôznych miest Slovenska do aktivity, ktorú v posledných rokoch
vytláčajú moderné technické zariadenia. Krstnou mamou celého projektu je
Oľga Feldeková, známa humoristka a spisovateľka. O priebehu podujatia
v Stropkove nás informovala vedúca Mestskej knižnice Ľudmila Antošová.
„V knižnici trvala akcia od deviatej ráno do tretej popoludní.
Pre detský čitateľský maratón sme si zvolili Modrozelenú knihu rozprávok
od Ľubomíra Feldeka. Každý čítajúci prečítal jednu stranu. Do
čitateľského maratónu sa zapojili žiaci zo ZŠ na Mlynskej ulici, ZŠ na
Konštantínovej ulici, ZŠ na Hrnčiarskej ulici, CZŠ sv. Petra a Pavla, ale
aj študenti gymnázia a deti zo ZŠ v Havaji. Pri čitateľskom pulte sa
vystriedalo 108 detí. Veľmi oceňujem ich výkony, všetky čítali krásne.
Osobitne by som chcela vyzdvihnúť deti z Havaja. Boli to štvrtáci až
šiestaci, ale čítali naozaj plynule a nádherne.“
Každé
dieťa, ktoré sa čítania zúčastnilo, sa zaregistrovalo do špeciálneho
formulára a podpísalo na plagát, ktorý ostáva v knižnici. Pokus o rekord
sa skončil presne o 15.00 hod. nahlásením počtu zúčastnených detí
pracovníkovi Linky detskej istoty. Výsledky rekordu boli zverejnené
26. marca na tlačovej konferencii. Dohliadateľom nad rekordom bola agentúra
Slovenské rekordy, ktorá odborným dohľadom poverila jednotlivé knižnice.
Tie boli zároveň miestnym realizátorom celého podujatia.

obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter