Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Cirkevné a občianske združenia sa mestských dotácií nedočkajú

Keď v závere minulého roka schvaľovali poslanci mestského
zastupiteľstva rozpočet na rok 2010, okrem dotácií pre futbalové kluby MŠK
Tesla a Sokol Sitníky (66 tis., resp. 663 eur) nezískali finančnú podporu
žiadne ďalšie občianske či cirkevné združenia pôsobiace v meste. Mnohé
z nich pritom Stropkov úspešne reprezentujú doma i v zahraničí. Vedenie
to odôvodnilo poklesom príjmov a nedostatkom financií. Odznelo však, že
otázkou dotácií sa bude zaoberať pri prípadných úpravách rozpočtu
počas roka.

Vlani získalo 13 združení (mimo futbalových klubov) dotácie vo výške
13742 eur (414 tis. korún). Okrem jednotlivých farností pôsobiacich
v meste a občianskych združení zdravotne postihnutých, boli finančne
podporené aj dva tunajšie chrámové spevácke zbory. V tomto roku zrejme, aj
kvôli vyše 2-miliónovej dotácii (v korunách) pre futbal, obídu
naprázdno. „V marci očakávame najvyšší výpadok
z podielových daní a najbližšia úprava rozpočtu by mala byť
schvaľovaná na aprílovom zasadnutí zastupiteľstva. Je pravdou, že
v dnešnej dobe je na zváženie dotovať dvomi miliónmi futbal. Bolo by
potrebné sa serióznejšie zaoberať otázkou dotácií a objektívnejšie
posúdiť ich prerozdelenie. Ale to je otázka pre poslancov. Predpokladám, že
ak sa bude meniť rozpočet, bude problémom navyšovanie výdavkov vzhľadom na
vývoj príjmov. Aj napriek tomu, bude vedenie mesta hľadať rezervy tak, aby
aspoň čiastočne uspokojilo dotáciami niektoré aktivity, ktoré sú zo
spoločenského hľadiska významné,“
povedal prednosta MsÚ
Metod Burák. Schválený prebytok mestského rozpočtu predstavuje slabých
1266 eur a vývoj príjmov naznačuje, že samospráva nebude mať v tomto
roku peňazí pre podporu združení nazvyš.
Ale možno už v najbližšom rozpočtovom roku by bolo potrebné prehodnotiť
kľúč pre poskytovanie mestských dotácií, pretože mesto nežije len
futbalom. Nespokojnosť s finančnou bilanciou klubu vyjadrilo už v minulosti
viacero poslancov zastupiteľstva.
V súvislosti s dotáciami po príklad netreba ísť ďaleko. V susednom
Svidníku mestskí poslanci nedávno schválili pre 24 združení viac ako
49 tis. eur (1,5 mil. korún). U nás je rozpočtovou prioritou už dlhé
roky futbalový klub, ktorý sa ako obchodná spoločnosť neustále potýka
s nedostatkom financií. Sponzori ho pritom už zopár rokov, zrejme aj kvôli
pasivite funkcionárov, obchádzajú.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter