Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Cintoríny pripravujú na Dušičky

<p>Každoročne pred Sviatkom všetkých svätých robí Služba m. p. Stropkov
rozsiahle úpravy mestských cintorínov. Výnimkou nie je ani tento október.
<strong><em>„Robíme veľké predsviatočné upratovanie, ktoré pozostáva
z vykášania okolia hrobových miest a pozemkov v okolí cintorína,
orezávania drevín a zelene, taktiež sme opravovali a vymieňali poškodenú
dlažbu na schodisku pred vstupom do domu smútku a natreli sme sokel po jeho
obvode. Okrem toho sme pristúpili aj k interiérovým úpravám v obradnej
sieni,“</em></strong> zosumarizoval vedúci prevádzky Dušan Lukáč a
doplnil, že do budúcnosti plánujú komplexnejšiu rekonštrukciu domu smútku
a celého areálu cintorína.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter