Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Cintoríny pred Dušičkami opäť vynovili

Pietne miesta
v Stropkove sú na nadchádzajúce sviatky pripravené. Riaditeľ mestského
podniku Služba Dušan Lukáč zúročil svoje skúsenosti z pozície vedúceho
stredísk podniku a pred tohtoročnými dušičkami rozvrhol plán práce na
stropkovských cintorínoch tak, aby tam stavebný ruch utíchol ešte pred
rozsvietením prvých sviečok.

„Musím povedať, že v tomto roku nám počas stavebných
prác prialo aj počasie, takže sme nemali zbytočné zdržania. Cintoríny
opäť viditeľne opekneli a som rád, že sa nám darí napĺňať naše plány
ich komplexnej rekonštrukcie,“
uviedol riaditeľ Dušan
Lukáč. V tomto roku sa zamerali na ukončenie rekonštrukcie kaplnky na
hornom cintoríne, ktorá kedysi slúžila ako sklad náradia. Obnovená bola
zvnútra i zvonku, vymenená a rozšírená bola aj jej strecha. V interiéri
inštalovali nové lavice, osvetlenie a zdobí ho aj trojica obrazov – sv.
Faustíny, sv. Jána Pavla II. a obraz Božieho milosrdenstva. V oknách budú
inštalované nové vitráže. Vysviacka kaplnky sa uskutoční v piatok
1. novembra po pobožnosti, ktorá začína o 14.00 hod.
Ďalšou z významných investícií je nový oporný múr na ulici
Cintorínskej pri Dome nádeje, ktorý navrhli v spolupráci s kolektívom
zamestnancov Odboru výstavby MsÚ. „Neestetický opadávajúci
betón sme nahradili moderným gabiónovým plotom a doňho zakomponovali
kvetinové záhony. Popri múre sme vybudovali nový chodník zo zámkovej
dlažby. Okrem toho bolo postavené nové schodisko a vstup na starý cintorín,
opätovne tam bola sfunkčnená aj vodovodná prípojka. Pri Dome nádeje sme
osadili nové lavičky a zamerali sme sa aj na decentnú výzdobu
cintorínov,“
zhrnul D. Lukáč.
Počas nadchádzajúcich sviatkov upravili aj otváracie hodiny na cintorínoch.
Od 28. októbra budú otvorené od 8.00 do 20.00 hod., počas oktávy
(1. – 8. novembra) až do 22.00 hod.
-msú-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter