Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Čierne skládky sú neestetické a ničia naše životné prostredie!

Na sociálnej sieti sa objavujú fotografie čiernych skládok odpadov a
poznanie, že mnohým z nás to nie je jedno, je veľmi pozitívne. Nahlásená
a odstránená skládka v súčinnosti s mestským podnikom Služba bola
v meste Stropkov i v extraviláne. No s príchodom jari fotografií a
smutných pohľadov do prírody a okolia pribúda…

„Ťažko je k tomu zaujať nejaké stanovisko. Práve v tomto
období je po meste rozmiestnených viacero veľkokapacitných kontajnerov na
komunálny i biologicky rozložiteľný odpad. Nerozumiem, prečo niekto
vyvezie odpad kilometer za mesto. Kontajnery sú ponechané dokonca o desať
dní dlhšie ako po minulé roky. Snažíme sa predchádzať tvoreniu čiernych
skládok, ale nie je v našich silách tomu zabrániť,“

reagoval poverený riaditeľ mestského podniku Služba Dušan Lukáč po
prijatí našej informácie o čiernej skládke asi kilometer za mestom smerom
ku krížu, na ktorú nás upozornil obyvateľ Stropkova.
„Nachádzali sa tam pneumatiky, komunálny odpad, starý nábytok,
plasty… Ešte v ten deň bola skládka zlikvidovaná,“
dodal
D. Lukáč.
Nelegálne čierne skládky odpadov, ktoré sú na rôznych miestach a rôzneho
zloženia i veľkosti, hovoria veľa o úrovni obyvateľstva a jeho vzťahu
k životnému prostrediu, ako aj o vyspelosti našej kultúry. Je ťažké
poznať presnú príčinu prečo ľudia nedbajú o svoje okolie a konajú tak,
že si znečisťujú vlastné životné prostredie.
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch definuje ako je každý z nás povinný
nakladať s odpadom tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody,
ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov, či obťažovaniu okolia hlukom
alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu, či miesta osobitného
významu.
Bohužiaľ, výskyt čiernych skládok nie je ojedinelý, je priam štandardný
hlavne v extravilánoch miest, obcí či brehov riek aj v lesoch. Hrozí však
kontaminácia pôdy nebezpečnými látkami, ktoré postupne prejdú aj do
rastlín. Nelegálna skládka odpadu tiež ohrozuje kvalitu vody, ktorá sa
potom dostáva do tiel živočíchov. Nehovoriac o tom, že tieto skládky
pôsobia neesteticky a nepriaznivo pôsobia na cestovný ruch, pretože svojim
spôsobom vypovedajú o charaktere miestneho obyvateľstva.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že akákoľvek naša aktivita smerujúca
k zlepšeniu životného prostredia, či k nevytváraniu ďalších čiernych
skládok, nemá význam, no nie je to tak, pretože práve záujem a tlak zo
strany verejnosti, ale aj jednotlivcov môže mnoho zmeniť. A teda ak aj vy
patríte k ľuďom, ktorým prekáža kopa odpadkov vo vašom okolí
i v prírode, samozrejme môžete situáciu zmeniť. Určite je nevyhnutné
objavené čierne skládky hlásiť na príslušnom obecnom, či mestskom
úrade, prípadne na odbore životného prostredia.
Foto: M. Bujdoš

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter