Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Chýbajúca autobusová zastávka je od pondelka minulosť

Dlhotrvajúci problém
a chýbajúca autobusová zastávka v mestskej časti Stropkov – Sitník je
zažehnaný. Od pondelka, 5. septembra je v smere z obce Vojtovce
sfunkčnená nová autobusová zastávka.

„Potrebu zastávky mesto registrovalo už niekoľko rokov. Po
opakovaných žiadostiach občanov a hlavne cestujúcich, ktorých sa absencia
zastávky na tomto úseku bytostne dotýkala, sa mesto rozhodlo problém
doriešiť,“
uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza.
Približne šesť a pol roka trvalo, kým sa tento podnet podarilo dotiahnuť do
úspešného konca. Po tom čo mesto získalo všetky potrebné povolenia na
realizáciu a začatie samotnej výstavby zastávky, bol jej samotnou stavbou
poverený Služba, m. p. v rámci vlastných personálnych kapacít a
rozpočtu.
„Projekt vybudovania zastávky na Vojtovskej ulici v mestskej
časti Sitník sme začali pripravovať ešte v minulom roku. V prvom rade
bolo potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu k stavbe a mať
k dispozícii všetky nevyhnuté povolenia a potrebné stanoviská
zainteresovaných inštitúcií – Prešovského samosprávneho kraja či
Okresného dopravného inšpektorátu KR PZ Svidník. Následne sme mohli
začať stavebné konanie a po dodržaní všetkých zákonných lehôt získať
stavebné povolenie. Chcem zdôrazniť, že pri realizácii projektu prebiehala
veľmi dobrá komunikácia a spolupráca s Odborom dopravy
PSK.“

V spomínanej mestskej časti téma neexistujúcej zastávky rezonovala už na
predvolebných stretnutiach. Sitníčanov trápila aj potreba obnovy
plnohodnotnej prevádzky Materskej školy, čo sa od septembra minulého roku
stalo realitou. Samospráva verí, že sa popri štandardnej starostlivosti
o verejné priestranstvá a mestskú časť ako takú podarí uskutočniť do
konca aktuálneho volebného obdobia aj ďalšie zámery, akými sú
sfunkčnenie a rekonštrukcia mestského rozhlasu a taktiež aj legalizácia a
oprava chodníka medzi Stropkovom a Sitníkom.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter