Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Chrípkové prázdniny vyhlásili v piatich školách

<p>Minulý týždeň zaznamenal Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo
Svidníku v okrese Stropkov 432 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo
predstavuje chorobnosť 2066,9 chorých na 100 000 osôb. V porovnaní
s predchádzajúcim týždňom došlo k vzostupu chorobnosti o 10,77 %.

<p>„Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 až
5-ročných detí, 6724/100 000 osôb a vo vekovej skupine 6 až 14-ročných,
6068/100 000 obyvateľov,“
uviedla MUDr. Ingrid Senajová
z oddelenia epidemiológie RÚVZ Svidník a doplnila, že v okrese Stropkov
boli minulý týždeň hlásené dve ochorenia SARI. V oboch prípadoch zatiaľ
nebol potvrdený vírus chrípky. Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený
v štyroch základných a jednej strednej škole, konkrétne v ZŠ Havaj, ZŠ
Bukovce, ZŠ na Hrnčiarskej a ZŠ na Konštantínovej v Stropkove a v SOŠ na
Hviezdoslavovej v Stropkove.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter