Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Chrípkové prázdniny na trinástich školách v okrese Stropkov

Trinásť škôl a školských zariadení v okrese Stropkov má chrípkové
prázdniny. Spomínané školy nahlásili minulý týždeň na Regionálny úrad
verejného zdravotníctva vo Svidníku viac ako 30 % neprítomnosť žiakov na
vyučovaní z dôvodu choroby. Na základe týchto údajov vydal RÚVZ príkaz
pozastaviť ich prevádzku.

Od 12. novembra ma chrípkové prázdniny ZŠ Konštantínova, MŠ Duplín,
ZŠ Duplín, MŠ Tisinec, od 13. novembra ZŠ Mlynská, ZŠ Hrnčiarska, CZŠ
sv. Petra a Pavla, ZŠ s MŠ Bukovce, MŠ Havaj a od 16. novembra ZŠ s MŠ
Lomné, MŠ Nižná Olšava, MŠ A. Hlinku a Gymnázium Stropkov. Chrípkové
prázdniny potrvajú do 16. novembra (vrátane), keďže na ďalší deň je
štátny sviatok, žiaci sa do škôl opäť vrátia až 18. novembra.
O aktuálnej situácii vo výskyte akútnych respiračných ochorení a
chrípky v okresoch Svidník a Stropkov nás informovala MUDr. Ingrid
Senajová, vedúca oddelenia epidemiológie RÚVZ Svidník.
„V okrese Svidník sme v 46. kalendárnom týždni zaznamenali
60,8% vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia a chrípku. Celková
chorobnosť bola 3445,0. Najvyššia bola vo vekovej kategórii 6 –
14 rokov 9925,9 a 15 -19 rokov 7362,2. V okrese Stropkov sme
v 46. kalendárnom týždni zaznamenali 45,0 % vzostup chorobnosti na akútne
respiračné ochorenia a chrípku. Celková chorobnosť bola
2709,8. Najvyššia bola vo vekovej kategórii 6 – 14 rokov 8462,2 a
15 – 19 rokov 7598,3.“

Vzhľadom na vzostup chrípkových ochorení vydal RÚVZ vo Svidníku zákaz
návštev na lôžkových oddeleniach NsP Svidník.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter