Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Chrípka v okresoch Stropkov a Svidník

Okres Stropkov

V 40. kalendárnom týždni bolo hlásených 118 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 624,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 6-14 rokov 1989,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k vzostupu chorobnosti o 34,08%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená a ani nebol z uvedeného dôvodu prerušený výchovno-vzdelávací proces.

Okres Svidník

Chrípka – v 40. kalendárnom týždni bolo hlásených 172 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 702,53/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 6-14 rokov 2655,0/100 000. Oproti minulému

kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu chorobnosti o 6,27%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená. Výchovno-vzdelávací proces taktiež nebol prerušený.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter