Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Chrípka v okrese Stropkov

V 9. kalendárnom týždni bolo hlásených 384 akútnych respiračných
ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1860,1/100 000 osôb
v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chorobnosť na
chrípku a chrípke podobné ochorenia bola 256,7. V porovnaní
s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 12,53 %.
Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 6-14 rokov 3701,7/100000 a
15-19 ročných 5232,6/100 000 obyvateľov.
Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v MŠ Matice slovenskej
v Stropkove.
Mgr. Edita Podaná, EaVkZ RÚVZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter