Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Chovatelia vítajú nástup mladej generácie

<p>Predminulú nedeľu
zorganizovali stropkovskí drobnochovatelia združení v Slovenskom zväze
chovateľov v poradí ôsmu oblastnú výstavu králikov, hydiny, holubov a
exotického vtáctva. Zúčastnilo sa na nej 41 vystavovateľov, okrem
stropkovského aj z okresov Svidník, Bardejov, Prešov a Medzilaborce.
Najpočetnejšie zastúpenie mali králiky (108 kusov), nasledovala hydina (70
kusov) a výstavné holuby (60 kusov). Pre laickú verejnosť bola atraktívna
aj prezentácia exotického vtáctva.

<p>„Výstava sa uskutočnila po dvoch rokoch, keďže v tom
minulom sme mali kvôli chýbajúcim priestorom prestávku. Musím povedať, že
v tomto roku je nižšia účasť tak vystavovateľov, ako aj návštevníkov
výstavy. V prvom prípade to do značnej miery ovplyvňuje situácia
v regióne, kedy veľa dlhoročných chovateľov cestuje za prácou mimo
domova. Čo sa týka návštevnosti, nie je to kritické, ale privítali by sme
aj viac ľudí. Zrejme za to mohlo aj nepriaznivé počasie,“

zhodnotil priebeh podujatia tajomník výstavného výboru Miroslav Bednárik.
V rámci súťažnej prehliadky hodnotili delegovaní zástupcovia SZCH
z Bratislavy jednotlivé kusy králikov a hydiny. Víťaznú cenu v kategórii
králiky získal Peter Štapinský z Brezova, cenu pre najkrajšieho holuba
výstavy získal Jozef Petraško z Tročian. U hydiny získal prvenstvo za
plemeno Hempšír zlatohnedý dlhoročný domáci chovateľ Ladislav Antony a
najkrajšie kusy exotického vtáctva vystavoval takisto Stropkovčan Miroslav
Bednárik. Udelená bola aj Cena primátora mesta. Tú získal na základe
hodnotenia prednostu MsÚ Ivana Klebana L. Antony za Kačicu rulandskú.
Aj na tunajších chovateľov dolieha nepriaznivý demografický vývoj
v regióne. Ich priemerný vek presahuje podľa organizátorov 50 rokov.
Pozitívnym signálom je však tohtoročná účasť mladých miestnych
chovateľov Laury Antonyovej a Martina Pališina. „Aj tento fakt
nás teší. Takisto pribúda chovateľov exotického vtáctva. Na druhej strane
v okrese, až na výnimky, nemáme holubárov, vekom starší sú aj chovatelia
králikov či hydiny,“
doplnil M. Bednárik.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter