Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Chorých v ambulanciách lekárov naďalej pribúda

V priebehu minulého týždňa bolo v okrese Stropkov hlásených
341 akútnych respiračných ochorení (ARO). V 4. kalendárnom týždni tak
predstavovala chorobnosť 1652,9/100 000 osôb, ochorenia na chrípku a
chrípke podobné ochorenia neboli hlásené.

„Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 0-5 rokov
(3388,4/100 000) a 6-14 ročných (3218,9/100 000) obyvateľov.
V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k vzostupu chorobnosti
o 12,17%. Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v Materskej škole
Havaj,“
uviedla MUDr. Ingrid Senajová, MPH z odd.
epidemiológie RÚVZ Svidník.
Podobne je na tom aj susedný okres Svidník. Tam chorobnosť ARO v minulom
týždni stúpla iba o 0,85%. Spolu bolo hlásených 712 ochorení, čo
predstavuje chorobnosť 2161,4/100 000 osôb. Najvyššia chorobnosť bola
u malých detí vo vekovej skupine 0-5 rokov (3551,5/100 00) a 6-14 rokov
(4962,9/100 000). Rovnako ako Stropkov ani Svidník chrípku a chrípke
podobné ochorenia nehlásil. Z dôvodu vysokej chorobnosti pretrváva zákaz
návštev v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu a.s. vo Svidníku.
Počty chorých narastajú na celom Slovensku. Minulý týždeň bolo
hlásených 100 711 akútnych respiračných ochorení (ARO), vrátane
chrípky. Ako informoval Úrad verejného zdravotníctva SR, chorobnosť
v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 26,8 %. Najviac
chorých bolo v Nitrianskom kraji, najmenej v Bratislavskom kraji. Najvyššia
vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 –
5 ročných detí, kde dosiahla hodnotu 7 372,7/100 000.
„Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo
v 4. kalendárnom týždni hlásených 18 289 ochorení čo predstavuje
18,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim
týždňom chorobnosť stúpla o 58,4 %,“
uviedol hlavný
hygienik SR Ján Mikas. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom
kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najviac chorých bolo vo vekovej
skupine 6 – 14 roční. Podľa epidemiológov chrípková sezóna potrvá do
apríla. V rámci prevencie v tomto období je potrebné často vetrať,
umývať si ruky, primerane sa obliekať a vyhýbať sa priestorom s vysokou
koncentráciou ľudí. Šíreniu nákazy medzi škôlkarmi a žiakmi na
školách je možné zabrániť rannými kontrolami pred vstupom dieťaťa do
kolektívu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter