Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Chorvátsko zvyšuje pokuty za priestupky, dovolenka sa vám môže predražiť, prípadne „predĺžiť“ o pobyt vo väzení

Od 1. augusta 2019 bude platiť v Chorvátskej republike novela
tamojšieho zákona o bezpečnosti na cestách (č. NN 66/19). Sprísňujú sa
sankcie za najzávažnejšie priestupky. Ministerstvo vnútra SR preto
upozorňuje, aby si dávali pozor na dodržiavanie dopravných predpisov,
pretože môžu prísť o auto, či dostať sa do väzenia.

Za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 km/hod., za vedenie
vozidla v protismere, alebo v nedovolenom smere jazdy na diaľnici,
rýchlostnej ceste alebo ceste pre motorové vozidlá, za jazdu na červenú,
jazdu na červenú bez zníženia rýchlosti, alebo prejazd cez dve a viac
červených svetiel, či odmietnutie podrobenia sa skúške na prítomnosť
alkoholu alebo drog v organizme, za vedenie motorového vozidla pod vplyvom
alkoholu nad 1,5 g/kg a jazda pod vplyvom drog, za vedenie vozidla pred
nadobudnutím vodičského oprávnenia, za vedenie vozidla v čase zadržania
vodičského oprávnenia z dôvodu stanoveného počtu negatívnych
priestupkových bodov, za vedenie vozidla v čase keď je zadržané vodičské
oprávnenie, ak je vodičovi zakázaná ďalšia jazda, alebo v období
dočasného zadržania vodičského oprávnenia môže byť uložená
pokuta od 10.000 do 20.000 HRK alebo 60 dní výkonu trestu odňatia
slobody.

Za druhý takýto priestupok môže byť uložený zákaz činnosti vedenia
motorového vozidla na najmenej 6 mesiacov a najmenej 12 mesiacov zákazu
vedenia pri spáchaní tretieho takéhoto priestupku. Taktiež sa zvyšuje
počet negatívnych bodov z 3 na 6 a dočasné zadržanie vozidla do
vybavenia priestupku.
Polícia môže zadržať vozidlo, pokiaľ je vodič právoplatne odsúdený za
dva vyššie uvedené priestupky v období troch rokov od právoplatnosti tohto
zákona. Dočasné zadržanie vozidla môže trvať do rozhodnutia súdu, čo je
podľa zákona najviac 15 dní.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter