Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Cez Stropkov prejde denne približne štyritisíc áut

<p>Výskumný ústav dopravný, a. s. žilina vykonáva Celoštátne sčítanie
dopravy na všetkých úsekoch ciest I. triedy, teda aj na ceste I/15 v meste
Stropkov. Keďže údaje zo sčítacích hárkov sú vyhodnocované priebežne,
momentálne sú k dispozícii len ich vzorky, ktoré predstavujú prvý odhad
hodnoty ročnej priemernej dennej intenzity dopravy (RPDI).</p>

<p><strong><em>„Pri kvantifikácii výslednej hodnoty ročnej priemernej
dennej intenzity dopravy sa do kalkulácie dostávajú viaceré čiastkové
odhady hodnôt RPDI z jednotlivých sčítacích termínov. V rámci
momentálne vyhodnotenej vzorky sa však sčítacie úseky z mesta Stropkov
nenachádzajú. Dostupný je len prvotný odhad RPDI z jedného sčítacieho
termínu na sčítacom úseku 01140, ktorý je situovaný na ceste I/15 v obci
Miňovce. Tento odhad hovorí o hodnote štyritisíc vozidiel za deň, čo
v porovnaní s očakávanou hodnotou RPDI z celoštátneho sčítania dopravy
v roku 2010 predstavuje nárast o 77,3 percenta,“</em></strong> informoval
Štefan Machciník z Výskumného ústavu dopravného, a. s. žilina a
spresnil, že prvý odhad hodnoty RPDI bol vytvorený na základe výsledkov
manuálneho sčítania, ktoré sa uskutočnilo 28. júla v čase od siedmej do
jedenástej hodiny dopoludnia.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter