Cesty II. a III. triedy zrekonštruujú až na budúci rok

V priebehu roka 2008 mali byť v stropkovskom okrese rekonštruované
štyri úseky ciest II. a III. triedy, ktoré spravuje prešovský
samosprávny kraj.

PSK si na ich rekonštrukciu vzal úver z Európskej investičnej banky a
konkrétne v našom okrese malo byť preinvestovaných vyše 11 mil. korún.
Rekonštruované mali byť úseky ciest od križovatky na ulici Mlynská po
Šandalský most, Vyškovce – Vislava, Kolbovce – Korunková a
Kolbovce – Jakušovce. Prieťahy vo výberovom konaní však spôsobili, že
celá akcia bude presunutá až na budúci rok. „Výberové
konanie na dodávateľa stavieb, ktoré sú financované z druhej fázy úveru
EIB bolo vypísané v auguste. V rámci celého kraja ide o investíciu za
vyše 150 mil. korún a predpokladali sme, že to stihneme ešte v tomto roku.
Jeden z uchádzačov, ktorý nespĺňal podmienky na zaradenie do súťaže,
bol výberovou komisiou PSK vylúčený, následne sa odvolal a celá
záležitosť skončila na Úrade pre verejné obstarávanie. Boli tam dva
tridsaťdňové lehoty na rozhodnutie. Zostáva ešte asi 20 dní, ale bez
ohľadu na to, ako ÚVO rozhodne, v tomto roku už k rekonštrukciám
nepristúpime. Takéto práce totiž nemôžu byť realizované, ak denné
teploty poklesnú pod 6 stupňov,“
vysvetlil poslanec PSK a
podpredseda komisie dopravy pri PSK Jaroslav Prokopovič. Dodal, že s prácami
na rekonštrukciách sa v celom kraji začne na jar budúceho roka.
Poslanci PSK sa na minulotýždňovom zasadnutí zastupiteľstva PSK mali
zaoberať schvaľovaním druhého balíka plánovaných rekonštrukcií ciest
II. a III. triedy, ktoré budú financované v rámci Regionálneho
operačného programu – prioritnej osi Regionálne komunikácie
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. „Niektorí
poslanci sa však k prioritám tohto druhého balíka nemali možnosť
vyjadriť z časových dôvodov, preto sme tento bod po dohode nášho
poslaneckého klubu s predsedom PSK zo zastupiteľstva stiahli. Do prvého
balíka bola z nášho okresu zaradená rekonštrukcia cesty medzi Vyšnou a
Nižnou Olšavou a Makovcami a Havajom. Dohodli sme sa, že druhý a tretí
balík akcií bude schvaľovaný spoločne a z pôvodných 150 miliónov bude
prerozdelených spolu vyše 300 mil. korún,“
uviedol J.
Prokopovič. V rámci nášho okresu je podľa poslanca prioritou cesta vedúca
cez šandalskú miestnu časť Roveň a tiež cez samotnú obec Šandal a
komunikácia od križovatky v miestnej časti Bokša smerom na Baňu.
Z eurofondov by mali byť opravené aj mosty pred Krušincom a Šandalský most
a tiež problematický zosuv pôdy pri obci Lomné. Rekonštrukcia tohto úseku
je rozpočtovaná na 25 mil. Sk. J. Prokopovič doplnil, že ak by sa mu pre
náš okres podarilo presadiť viac prostriedkov, rekonštrukcie by sa mohla
dočkať aj cesta medzi obcami Brusnica a Krišľovce, ktorá je v havarijnom
stave, no predpokladané náklady na jej opravu sú vyše 12 mil. korún.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter