Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Cesty I. a III. triedy s novým číselným označením

<p>Ministerstvo dopravy sa po desaťročiach užívania označení ciest III.
triedy (cesty v správe vyšších územných celkov) rozhodlo od
01. 05. 2015 vykonať zmeny v usporiadaní cestnej siete a „trojky“ na
Slovensku prečíslovať a označiť ich novými štvorcifernými číslami.</p>

<p>Ich pôvodné označenie 6-miestnym číslom bolo odvodené od označenia
ciest vyšších tried, na ktoré boli pripojené. Teraz v okresoch Svidník a
Stropkov začínajú číslami 35 a ďalšie dve číslice idú v určitom
poradí (SK – od 30 do 58 a SP od 70 do 91). Doposiaľ cesty III. triedy
neboli označované osobitnou dopravnou značkou, no od 01. 01. 2014 platí
plošný zákaz prejazdu vozidiel nad 12 ton po trojkách (okrem dopravnej
obsluhy) a tak pribudla a nová smerová informatívna značka „IS 30a“
(Cesta III. triedy), ktorou budú v miestach za pripojením na cestu vyššej
triedy dodatočné postupne označené. Úpravou prešli aj kilometrovníky, kde
je okrem staničenia cesty už uvádzané aj jej číslo. Prečíslovania sa
dočkali aj niektoré cesty I. triedy a tak od 01. 08. 2015 má cesta I.
triedy č. 73 (Lipníky – V. Komárnik) pridelené nové číslo 21, ktoré
sa už objavilo na použitých dopravných značkách na zrekonštruovaných
úsekoch. Do 30. 06. 2016 sa môžu používať obidve číselné označenia.
Číselne označenie ostatných ciest v regióne (I/15 Sedliská – rázc.
Stročín, I/77 Spišská Bela – Svidník, II/575 Stropkov – Palota,
II/556 Hanušovce n. Topľou – Giraltovce a rárc. Fijaš – rázc. Turany
n. Ondavou) nateraz ostávajú bez zmeny.<br>
<strong>-jz-</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter