Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Cestovanie s väčším množstvom peňazí

<p>Cestujúci, ktorí vstupujú na územie EÚ alebo ho opúšťajú
s hotovosťou 10 000 eur alebo viac, musia túto skutočnosť ohlásiť.
Opatrenie je súčasťou úsilia Bruselu v boji proti praniu špinavých
peňazí, terorizmu a trestnej činnosti, a tým v boji proti kriminalite a
snahe o posilnenie bezpečnosti .</p>

<p>Povinnosť nahlásiť hotovosť má každý, kto prichádza či opúšťa
hranice Únie, a to nielen cez hraničný priechod, ale napríklad aj na
medzinárodnom letisku. Oznámiť treba aj ak cestovateľ má pri sebe túto
sumu v inej mene alebo ľahko zameniteľných aktívach (napríklad dlhopisoch,
akciách, cestovných šekoch, …). Vyhlásenie o hotovosti sa vypĺňa a
predkladá na colnom úrade (alebo inom príslušnom orgáne, ktorým v iných
členských štátoch EÚ môže podľa ich národnej legislatívy byť aj iný
orgán ako colný úrad) na hraničnom priechode, ktorým vstupujte územie EÚ
alebo ho opúšťate.<br>
Vyhlásením o hotovosti chce Brusel predchádzať pohybu nelegálnych
peňazí, praniu špinavých peňazí, ale taktiež financovaniu terorizmu.
V prípade, že občan vyhlásenie o hotovosti nevyplní alebo predloží
falošné údaje, hotovosť mu môže byť zadržaná alebo zabavená. Taktiež
sa môže vystaviť hrozbe trestného stíhania. Pravidlá platia v cele EÚ od
leta 2007. Ďalšie informácie a odkazy na internetové stránky jednotlivých
členských štátov nájdete na stránke Európskej komisie <a
href=“http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/cash_controls/index_en.htm“>http://ec.europa.eu/…index_en.htm</a>.<br
/>
<strong>Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter