Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Cestovanie autobusom je od nového roka drahšie

<p>Od nového roka sa zvyšovalo cestovné v prímestskej autobusovej doprave.
Ľudia, ktorí autobusom cestujú len sporadicky, niekoľkocentový rozdiel
príliš nepocítia, čo sa však nedá povedať o cestujúcich, ktorí tento
spôsob prepravy využívajú pravidelne.</p>

<p><strong><em>„Sme viacčlenná rodina, deti cestujú do škôl, ja do
práce. Keď som sa dozvedela, že opäť zvýšili cestovné, bola som veľmi
sklamaná. Vyššie náklady na cestovanie autobusom v rodinnom rozpočte dosť
pocítime,“</em></strong> povedala nám pani z obce v susednom okrese,
ktorá si neželá byť menovaná. Vedúci dopravy SAD Humenné, OZ Vranov nad
Topľou Mgr. Radoslav Smetanka vysvetlil, že výšku cestovného
v prímestskej autobusovej doprave určuje tarifnými podmienkami Prešovský
samosprávny kraj, ktorý je zároveň objednávateľom kilometrických výkonov
na pokrytie dopravnej obslužnosti v kraji. <strong><em>„Výška cestovného
sa zmenila u dopravcov SAD Humenné, Prešov, Poprad a Bus Karpaty Stará
Ľubovňa. Ceny sa vlastne dorovnali s Košickým samosprávnym krajom, ktoré
sú tam v platnosti už od 1. januára 2011. Cestujúci pociťovali
rozdielnosť cien, ak cestovali na rovnakej trase košickým, alebo prešovským
dopravcom. Išlo teda o zosúladenie taríf, nakoľko veľa ľudí z oboch
krajov migruje za prácou. Ďalším faktorom je zvyšujúca sa cena pohonných
hmôt, ako aj cena energií na údržbu, servis vozového parku a mýtne
poplatky,“</em></strong> ozrejmil a upresnil, že v priemere došlo
k sedempercentnému nárastu cien cestovného. Hovorkyňa Prešovského
samosprávneho kraja Veronika Fitzeková vymenovala ďalšie dôvody tohto
nepopulárneho kroku. <strong><em>„Dotácia samosprávneho kraja za služby vo
verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave sa za päť rokov zvýšila
o šesť miliónov eur. Kým príspevok v roku 2009 predstavoval
12 miliónov, v roku 2013 bol už 18 miliónov eur. Z finančného
hľadiska krajská samospráva nedokáže udržať takýto vývoj. Dotáciu nám
nikto neposkytuje, platíme ju z vlastných príjmov samosprávneho kraja,
ktoré by sme mohli použiť aj na zabezpečenie ďalších kompetencií,
napríklad na cesty, školstvo, kultúru, sociálne zabezpečenie. Hľadali sme
iné spôsoby, ako znížiť náklady tak, aby to nepocítili cestujúci.
Prešovský kraj už v roku 2011 optimalizoval dopravné výkony o štyri
percentá, čo predstavovalo zníženie výkonov o 1,2 milióna kilometrov.
Bolo to jedno z možných opatrení, ktoré však zároveň prinieslo aj
ďalšie zníženie počtu cestujúcich a následne nižšie tržby. PSK ako
jediný kraj upravoval cestovné pred dvoma rokmi (v roku 2011) oproti iným
krajom, ktoré úpravy riešili zvyšovaním cestovného v každom
roku.“</em></strong> Ako ďalej uviedla, posledné vyhodnotenia ukázali, že
aj napriek hľadaniu iných možností vykrytia strát za služby vo verejnom
záujme je potrebné pristúpiť k úprave základného a osobitného
cestovného v prímestskej autobusovej doprave. <strong><em>„Aj táto úprava
cestovného v roku 2014 len v malej miere ovplyvní vykazovanú stratu
dopravcov vzhľadom na stále rastúce náklady a znižujúci sa počet
prepravovaných osôb,“</em></strong> uzavrela.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter