Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Čestné diplomy IRU za rok 2008 pre vodičov kamiónovej dopravy

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU udelila diplom a medailu of Honour
2008 aj vodičovi Tesla Stropkov, a.s. p. Jaroslavovi Červenému.

IRU Diploma of Honour 2008 – Podmienky na udelenie ocenenia
1. Podľa ustanovení nariadenia IRU sa vyznamenanie udeľuje vodičom
vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej dopravy tovaru alebo osôb, ktorí
robili česť svojej profesii tým, že jazdili bezpečne, boli lojálni
k svojmu zamestnávateľovi a prejavili morálne kvality. Rovnaké podmienky
platia pre osoby dopravných spoločností, ktorí riadia vlastné vozidlá.
2. Ocenenie IRU Diploma of Honour sa skladá z diplomu a odznaku IRU a
odovzdá sa vodičovi, ktorý:
a) aktívne a riadne vykonáva svoju profesiu po dobu najmenej 20 rokov a to
k úplnej spokojnosti zamestnávateľa,
b) pracuje pre rovnakú dopravnú spoločnosť najmenej 5 rokov (nezáleží na
dobe, počas ktorej je spoločnosť členom združenia),
c) najazdil ako profesionálny vodič vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej
doprave minimálne 1 000 000 km,
d) v priebehu posledných 20 rokov nespôsobil vlastnou vinou závažnú
dopravnú nehodu (s telesným úrazom),
e) v priebehu posledných 5 rokov nespáchal vážny dopravný, colný alebo
administratívny priestupok.
Jaroslav Červený pracuje v akciovej spoločnosti TESLA STROPKOV nepretržite
od roku 1978 ako vodič dopravy. Najazdených má cca 3 000 000 km.
Vedenie TESLA STROPKOV, a.s. ďakuje p. Jaroslavovi Červenému za doterajšiu
vykonanú prácu a spoločne so spolupracovníkmi mu praje v ďalších rokoch
veľa kilometrov bez nehody, veľa šťastia, zdravia a úspechov v pracovnom
i osobnom živote.
Ján Hurný, vedúci dopravy

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter