Čestné diplomy IRU za rok 2008 pre vodičov kamiónovej dopravy

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU udelila diplom a medailu of Honour
2008 aj vodičovi Tesla Stropkov, a.s. p. Jaroslavovi Červenému.

IRU Diploma of Honour 2008 – Podmienky na udelenie ocenenia
1. Podľa ustanovení nariadenia IRU sa vyznamenanie udeľuje vodičom
vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej dopravy tovaru alebo osôb, ktorí
robili česť svojej profesii tým, že jazdili bezpečne, boli lojálni
k svojmu zamestnávateľovi a prejavili morálne kvality. Rovnaké podmienky
platia pre osoby dopravných spoločností, ktorí riadia vlastné vozidlá.
2. Ocenenie IRU Diploma of Honour sa skladá z diplomu a odznaku IRU a
odovzdá sa vodičovi, ktorý:
a) aktívne a riadne vykonáva svoju profesiu po dobu najmenej 20 rokov a to
k úplnej spokojnosti zamestnávateľa,
b) pracuje pre rovnakú dopravnú spoločnosť najmenej 5 rokov (nezáleží na
dobe, počas ktorej je spoločnosť členom združenia),
c) najazdil ako profesionálny vodič vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej
doprave minimálne 1 000 000 km,
d) v priebehu posledných 20 rokov nespôsobil vlastnou vinou závažnú
dopravnú nehodu (s telesným úrazom),
e) v priebehu posledných 5 rokov nespáchal vážny dopravný, colný alebo
administratívny priestupok.
Jaroslav Červený pracuje v akciovej spoločnosti TESLA STROPKOV nepretržite
od roku 1978 ako vodič dopravy. Najazdených má cca 3 000 000 km.
Vedenie TESLA STROPKOV, a.s. ďakuje p. Jaroslavovi Červenému za doterajšiu
vykonanú prácu a spoločne so spolupracovníkmi mu praje v ďalších rokoch
veľa kilometrov bez nehody, veľa šťastia, zdravia a úspechov v pracovnom
i osobnom živote.
Ján Hurný, vedúci dopravy

obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter