Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Cestári ukončili posledný mikroprojekt

<h3>Nová kniha predstavuje slovensko-poľské cestné projekty</h3>

<p>Investície do ciest v Prešovskom kraji dosiahli za posledných 10 rokov
150 miliónov eur. Takmer 49 miliónov eur predstavovali zdroje Európskej
únie z programov Interreg IIIA, Regionálny operačný program či Program
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko.</p>

<p>Slovensko-poľské cestné spojenie i jednotlivé projekty predstavuje nová
kniha, ktorú v týchto dňoch vydala Správa a údržba ciest Prešovského
samosprávneho kraja (SÚC PSK). „Publikáciu História, súčasnosť a
perspektíva cestnej siete na slovensko-poľskom pohraničí v Prešovskom
samosprávnom kraji sme vydali v rámci úspešného mikroprojektu s rovnakým
názvom. Kniha predstavuje len časť projektu. Okrem nej boli tento týždeň
osadené cestné meteorologické stanice s informačným panelom a kamerou
v obciach Reľov, Šambron a Malý Lipník. Tým bude zabezpečené
monitorovanie stavu povrchu vozovky a klimatických podmienok v okresoch
Kežmarok a Stará Ľubovňa. Doteraz sme tento monitoring zabezpečovali len
v okrese Bardejov,“ približuje Vladimír Kozák, riaditeľ SÚC PSK.
Mikropojekt financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –
Slovenská republika 2007 – 2013 sa pôvodne nemal realizovať, pretože
skončil „pod čiarou“. Až ku koncu programovacieho obdobia, keď ostali
nevyčerpané finančné prostriedky, prišla možnosť urýchlene projekt
uskutočniť. Cestári sa však museli zaviazať, že všetky aktivity stihnú
ukončiť do 31. mája. Keďže zmluva bola podpísaná vo februári, na práce
mali len štyri mesiace. Ako zdôraznil V. Kozák, „sme radi, že sme napokon
dostali možnosť zrealizovať naše zámery. Je dôležité, že rozšírime
monitorovanie ciest a zvýšime bezpečnosť na regionálnych komunikáciách aj
v ďalších dvoch okresoch kraja. Zároveň sa nám podarilo vydať knihu,
v ktorej podrobne predstavujeme cestárske projekty, ktoré sme realizovali na
slovensko-poľskom pohraničí. Už dlho cítime, že nám chýba podrobný
prehľad projektov a realizovaných prác.“<br>
120-stranová kniha je určená pre laickú i motoristickú verejnosť.
Prezentuje projekty, ktoré sa realizovali hlavne v okresoch Bardejov,
Humenné, Medzilaborce, Svidník, Stropkov, Snina, Kežmarok a Stará Ľubovňa:
Okrem toho predstavuje aj zámery Správy a údržby ciest PSK na nasledujúce
programovacie obdobie. Mikroprojekt, ktorý trval od februára do konca mája
tohto roku, mal rozpočet 40 114 eur. Partnerom na poľskej strane bol
Powiatowy Zarzad Dróg w Nowym Targu, ale všetky aktivity sa realizovali na
Slovensku.<br>
<strong>-vf-</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter