Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Cestári rokovali v Prešove hlavne o zimnej údržbe

V Prešove sa uplynulý piatok uskutočnilo pracovné stretnutie
pracovníkov pôsobiacich v oblasti cestného hospodárstva na území
Prešovského kraja.

Podľa Vladimíra Kozáka, riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského
samosprávneho kraja (SÚC PSK), sa zástupcovia cestárov, polície
i štátnej správy venovali predovšetkým dvom bodom. „Bolo to
hlavne zabezpečovanie zimnej údržby ciest na komunikáciách I., II. a III.
triedy. Spoločne sme konzultovali riešenie mimoriadnych udalostí
v koordinácii všetkých zúčastnených zložiek,“
uviedol V.
Kozák, podľa ktorého sa zima zďaleka neskončila a treba ešte počítať so
zhoršeným počasím i zjazdnosťou ciest.
Ako ďalej potvrdil, účastníci stretnutia konkretizovali i
„ďalší postup pri umiestňovaní dopravných značiek a
dopravných zariadení v zmysle zákona o cestnej premávke a vyhlášky č.
9 Ministerstva vnútra SR.“

Prešovský samosprávny kraj vyčlenil na zimnú údržbu v sezóne 2008/2009
predbežne 150 miliónov Sk. Na výkony má SÚC PSK k dispozícii
113 posypových vozidiel a 339 vodičov. V zálohe je k dispozícii
ďalších 27 vozidiel a špeciálnych strojov. Hlavným problémom cestárov
je zastaraná technika a to napriek tomu, že v roku 2007 PSK zakúpil
12 sypačov a ďalších sedem špeciálnych strojov z úverových zdrojov od
Európskej investičnej banky
Prešovský samosprávny kraj spravuje 2484 kilometrov ciest II. a III. triedy,
ktoré od štátu prevzal v roku 2004. Na ich rekonštrukciu a modernizáciu
doteraz poskytol viac ako 1,7 mld. korún.
-vf-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter