Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Česť a sláva osloboditeľom mesta Stropkov

Minulú stredu,
28. novembra sa v mestskom parku konalo spomienkové stretnutie pri
príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta Stropkov. Prítomní boli
pozvaní hostia, ale i žiaci stropkovských škôl. Námestím znela hymnická
pieseň i báseň a hrdinov, ktorí sa zaslúžili o oslobodenie nášho
mesta, sme si uctili a pripomenuli položením venca. V rámci tohto
spomienkového stretnutia sa v stropkovskom kaštieli tiež konala vernisáž
výstavy „Stropkov 1944“, organizátorom ktorej je Prešovský samosprávny
kraj, Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ Stropkov a Prešovský klub
vojenskej histórie Dukla.

„Už 74 rokov žijeme v mieri. Už 74 rokov si pripomíname
oslobodenie nášho mesta. Rok 2018 je pre nás významný a výnimočný
v tom, že sme v tomto roku oslavovali a stále si pripomíname sté výročie
vzniku Česko – Slovenska, zároveň tiež sté výročie ukončenia 1. sv.
vojny, ktorá sa tak významným spôsobom zapísala do dejín nášho mesta,
nášho okresu. Našim otcom a starým otcom ani na um neprišlo, že budú
žiť v mieri len 20 rokov. V roku 1938 došlo ku najstrašnejšiemu
vojnovému konfliktu v dejinách ľudstva, ktorý sa dotkol nášho mesta,
nášho územia východného Slovenska. Tento konflikt poznačil celé
generácie – aj ľudí, s ktorými žijeme, naše rodiny,“

povedal vo svojom príhovore primátor a zdôraznil ako veľmi zasiahol tento
konflikt do susednej obce Tokajík, do celého nášho územia i Slovenska.
Naši starí otcovia a otcovia sa tešili zo slobody, tešili sa zo skončenia
druhej sv. vojny, potom ale nastalo obdobie studenej vojny a hoci teraz žijeme
v mieri, môžeme povedať, že sme na pokraji vojnového konfliktu.
„Čítame a sledujeme, čo sa deje napr. u našich susedov na
Ukrajine. Robme všetko preto, aby sa neopakovala situácia, ktorá sa deje na
Ukrajine, pretože žiť v mieri nie je samozrejmosťou a je veľmi jednoduché
nerozvážnym konaním predstaviteľov štátu vstúpiť do vojnového konfliktu
a zmeniť to obdobie pokoja a mieru na vojnový stav. Sme tu nato, aby sme
hlavne mladej generácii pripomínali o čom bola druhá svetová vojna, kto
bol agresor, kto boli spojenci, čo je to fašizmus, aby sme mali stále na
pamäti, že aj dnes pod rúškom moderných politických parlamentných strán
sa šíri ideológia fašizmu a nacizmu. Aby sme mali stále na pamäti, že
toto sme tu už mali a toto tu nechceme. Patrí sa spomenúť si aj na našich
rodákov z nášho mesta, z okolitých obcí, ktorí položili životy za
našu slobodu, spomenúť si na nich a v duchu sa modliť, aby sa tie hrozné
časy, ktoré boli vo vojnách už nikdy neopakovali,“
uviedol
primátor a vyjadril radosť z hojnej účasti na tomto spomienkovom
stretnutí, hlavne detí. Zároveň vyjadril nádej a vieru, že sa vojnové
časy už nikdy opakovať nebudú.
„Boli to práve vojaci československého armádneho zboru pod
velením generála Ludvíka Svobodu, vojaci tretej československej brigády,
ktorí oslobodili toto mesto. Ako spomínajú bývalí priami účastníci
týchto oslobodzovacích bojov, postupovali od duklianskeho priesmyku smerom
k Stropkovu, postupovali cez obrovské more mín a veľa veliteľov a
príslušníkov zahynulo počas týchto bojov. Samotné mesto Stropkov bolo
vyľudnené, pretože obyvatelia boli evakuovaní. Mesto už bolo oslobodené,
ale na druhej strane Ondavy boli zase nemecké obranné postavenia. Ako ďalej
priami účastníci spomínajú, prieskumné boje sa viedli cez Ondavu.
Mínometnou paľbou Nemci rozbíjali front, aby vojaci československého
armádneho zboru nemohli preniknúť na druhú stranu. Boli tuhé mrazy. Boli
vianočné sviatky. Decembrové dni roku 1944, boli dňami mobilizácie.
Obyvatelia okolitých obcí vstupovali nenútene a dobrovoľne do
československých jednotiek. Preto nezabúdajme na týchto ľudí. Nezabúdajme
na padlých,“
priblížil strastiplné vojnové dni J. Rodák a
apeloval zvlášť na školskú mládež, aby sa pri hodinách dejepisu
oboznamovali s týmito faktami, s týmito ľuďmi, ktorí boli priamymi
účastníkmi týchto bojov a vydobyli našu slobodu a že mesto Stropkov viac
ako 73 rokov žije v pokoji a mieri práve vďaka nim, čo je veľká devíza,
pretože vojnové konflikty vo svete neutíchajú. Zároveň sa podelil
s myšlienkou, aby sa na školách organizovali podujatie rôzneho charakteru
z príležitostí oslobodenia mesta, kedy si tieto dni budú žiaci všetkých
škôl pripomínať. Poďakoval sa tiež mestu Stropkov, primátorovi mesta, že
venuje tomuto výročiu oslobodenia mesta takúto pozornosť.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter