Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ceny tepla sa v tomto roku menili dvakrát, ďalší nárast Byhos neočakáva

Kvôli nárastu cien ropy na svetových trhoch a s ňou súvisiacej ceny
zemného plynu sa v tomto roku menila cena tepla v marci a septembri.
Začiatkom tohto roka Byhos v kalkulácii ceny za GJ dodaného tepla rátal
s cenou kubíka zemného plynu na úrovni 10,25 Sk. Táto hodnota bola
výrobcom tepla odporúčaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
(ÚRSO), ktorý však predpokladal cenu barelu ropy na úrovni 77 dolárov.
Výsledná, regulátorom schválená cena, bola 510,-Sk/GJ, čo bolo oproti
vlaňajším 514,30,-Sk za GJ medziročné udržanie ceny tepla.
„Vývoj svetových cien ropy však pokračoval v nepriaznivom
vývoji. Kým na prelome rokov stál barel ropy 77 dolárov, v lete to bolo
už 150. Už v jarných mesiacoch sme vedeli, že cena ZP bude v priebehu
celého roka stúpať, keďže ruský dodávateľ plynu Gazprom zvyšoval ceny
pre SPP, a.s. Tieto rastúce ceny zemného plynu nám SPP premietal v mesačnej
fakturácií. Pod vplyvom nových prepočtov ÚRSO odporučil vo variabilnej
zložke ceny tepla použiť novú cenu plynu na úrovni 10,75,-Sk/m3, čo
spôsobilo k marcu zvýšenie ceny tepla na 526,- Sk/GJ,“

vysvetlil konateľ spoločnosti Byhos s.r.o. Stanislav Humeník. Cena tepla sa
skladá z fixnej a variabilnej zložky, pričom cena plynu je zahrnutá vo
variabilnej zložke a tvorí až 70% celkovej ceny tepla. Okrem toho ju tvoria
náklady na elektrickú energiu, vodu a technologické hmoty. Fixná zložka je
počas celého roka nemenná. „S ohľadom na prijatie Eura a
splnenie Maastrichtských kritérií v máji tohto roka, URSO reguloval cenu
tepla tak, aby Slovensko splnilo najdôležitejšie kritérium inflácie.
V júli Slovensko definitívne zakotvilo v eurozóne a od septembra do
31.decembra nám URSO upravil novú cenu variabilnej zložky ceny tepla, ktorá
odzrkadľuje skutočnú fakturovanú cenu plynu od SPP. Po vyúčtovaní
minulého roka bola cena za kubík plynu 9,92 Sk. Pre tento rok to odhadujeme
na 12,40 Sk, čo predstavuje 25% nárast. Priemernú cenu tepla za tento rok
predpokladáme na úrovni 560,-Sk/GJ bez DPH, čo predstavuje asi 9%-ný
nárast,“
doplnil S. Humeník. Kvôli drahšiemu teplu
odporučil Byhos, ako správca bytov, zvýšiť zálohové platby v dvoch
bytových domoch. Nárast ceny tepla sa však prejaví v máji budúceho roka,
kedy preplatky zrejme nebudú na úrovni ako pri vyúčtovaniach za rok
2007. Pri priemernom ročnom odbere 40 GJ tepla včítane ohrevu teplej vody
sa náklady domácnosti zvýšia asi o 200,- Sk mesačne.
Samozrejme, že preplatky podstatne súvisia aj s individuálnou
spotrebou vody v domácnosti,
doplnil S. Humeník.
Povedal tiež, že na stretnutiach výrobcov tepla združených v Slovenskom
zväze výrobcov tepla členovia zväzu argumentujú, že ich zákazníkmi sú
v drvivej väčšine domácnosti a tie by mali byť chránené, tak ako to je
v prípade dodávok plynu pre domácnosti v rodinných domoch.
„Byhos podal na ÚRSO koncom októbra nový cenový návrh na
určenie ceny tepla pre rok 2009. Predpokladá, že cena tepla s ohľadom na
uplatnenie regulácie voči SPP t.j. stabilnú cenu kubíka plynu v cene tepla,
bude v Stropkove zmrazená a nedôjde k nárastu ceny tepla,“

uzavrel S. Humeník.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter