Centrá voľného času sú službou a nie biznisom

<p>V obciach so stovkami obyvateľov evidujú tisícky detí v centrách
voľného času. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky nechce, aby sa voľnočasové aktivity detí stávali
nekontrolovateľným biznisom. Rezort preto pripravuje zmeny manažovania
centier voľného času a školských stredísk záujmovej činnosti. Zmena
chystaných pravidiel má za cieľ adresnú podporu voľnočasových aktivít
detí a mládeže v ich obciach.

<p>Podľa terajších pravidiel môže byť centrum voľného času, alebo
školské stredisko záujmovej činnosti zriadené aj pre deti zo susedných
okresov, čo v dnešnej dobe znamená, že do krúžkov v niektorých
organizáciách zabezpečujúcich mimoškolské voľnočasové aktivity sú
zapísané tisíce deti, hoci v obci žijú stovky obyvateľov. Rezort
školstva pozná obec so 469 obyvateľmi, ktorá eviduje 7 101 detí
v krúžkoch v centrách voľného času alebo školských strediskách
záujmovej činnosti zriadených na území obce. Ďalšia obec eviduje 7 903
detí v krúžkoch a pritom má 1 048 obyvateľov. V duchu tohto komerčného
prístupu postupuje zrejme aj obec so 638 obyvateľmi, ktorá v krúžkoch
eviduje 1 692 detí. V týchto prípadoch rozhoduje o použití finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí z iných obcí obec, ktorá má
na území obce zriadené centrum voľného času alebo školské stredisko
záujmovej činnosti. Toto sa navrhuje zmeniť.
Financovanie detí prihlásených do centra voľného času reaguje na vývoj
podielových daní. V tomto kalendárnom roku je dotácia na jedno dieťa
približne 192 eur, pričom to isté dieťa môže byť zapísané vo
viacerých centrách voľného času u rôznych zriaďovateľov, čo znamená,
že je nositeľom peňazí pre viaceré organizácie poskytujúce mimoškolské
voľnočasové aktivity. To však neznamená, že reálne tieto krúžky
navštevuje a už vôbec nič to nehovorí o ich kvalite. Napríklad:
V súčasnosti štát poskytne na dieťa, ktoré absolvuje 3 hodiny
záujmového vzdelávania v centre voľného času u jedného zriaďovateľa
približne 192 eur, ale na dieťa, ktoré absolvuje po 1 hodine záujmového
vzdelávania u 3 rôznych zriaďovateľov centier voľného času, približne
3×192 eur, t.j. 576 eur.
Peniaze pre centrá voľného času dostáva obec a tá následne, vo všeobecne
záväznom nariadení rozhoduje o tom, koľko peňazí z dotácie na dieťa
presunie centru voľného času (zriaďovateľovi) a akú čiastku z nich si
ponechá pre vlastné potreby.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič zdôrazňuje,
že centrá voľného času sú službou a nie biznisom. „Terajší systém
nie je nastavený správne. Podporuje čierne duše, ktoré sú dobré iba na
získanie peňazí. V dôsledku toho sa samosprávy navzájom vykrádajú na
čo v konečnom dôsledku doplatia deti, ktorým sú určené peniaze na
mimoškolské aktivity. Preto veľmi vážne diskutujeme so zástupcami
samospráv o zmene zaužívaných pravidiel,“ konštatuje minister Dušan
Čaplovič.
Rezort školstva v rámci pripravovaných zmien uvažuje napríklad
o zakotvení princípu adresnosti, podľa ktorého bude financie na žiakov
dostávať každá samospráva (obec) a nielen tá, v ktorej pôsobí centrum
voľného času. Nové pravidlá by mali byť schválené v priebehu
najbližších mesiacov.
Michal Kaliňák, hovorca

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter