Cena tepla v Stropkove klesne o 5 až 10 %

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR nedávno rozhodol o znížení
cien plynu používaného na výrobu tepla.

Stanislava Humeníka, konateľa spoločnosti Byhos, ktorá dodáva teplo pre
zhruba 1100 domácností v meste sme sa opýtali, ako by sa táto skutočnosť
mala premietnuť do budúcoročnej ceny za teplo. „Áno, môžem
potvrdiť, že ÚRSO pri regulácii ceny zemného plynu používaného na
výrobu tepla pre domácnosti, svojim rozhodnutím znížil vlastný predpoklad
ceny zemného plynu na rok 2009 z konca októbra tohto roka. Dôvodom tohto
zníženia okrem iného je aj jedno z mála pozitív svetovej finančnej a
hospodárskej krízy, a síce, že cena ropy a ropných produktov je už na
úrovni cca 45 dolárov za barel a pokračuje v ďalšom poklese. Tieto
skutočnosti sa samozrejme premietnu aj do ceny tepla v Stropkove. Na základe
všetkých dnes dostupných informácií môžem s potešením informovať
našich spoluobčanov, že BYHOS, s.r.o. v roku 2009 zníži cenu tepla pre
domácnosti o 5 – 10 % oproti priemernej cene tepla v tomto roku. Na
základe tejto prognózy, priemerná domácnosť (rodina) s priemernou
spotrebou teplej úžitkovej vody v roku 2009 ušetrí cca dve tisícky
slovenských korún.“
Dodal, že presné čísla budú
závisieť od schválenej ceny tepla na rok 2009 a priemernej ceny tepla za rok
2008. Presné čísla však zatiaľ nie sú známe. Cenu tepla na budúci rok
určí ÚRSO najneskôr do 31. decembra tohto roku a priemerná cena tepla za
rok 2008 bude známa do konca marca 2009. Dovtedy je totiž výrobca tepla
povinný vyúčtovať ceny tepla za tento kalendárny rok.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter