Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Cena tepla pre rok 2016

<p>Byhos, spol. s r.o. pripravil pre občanov mesta Stropkov, odberateľov
tepla malý vianočný darček. Dňa 15.12. 2016 Valné zhromaždenie
spoločnosti pod vedením primátora mesta JUDr. Ondreja Brendzu schválilo cenu
tepla pre rok 2016 na úrovni 22,84 €/GJ. Aj vďaka investíciám, ktoré
Byhos realizoval v priebehu roka 2015 cena tepla pre konečného odberateľa
klesla o 1,05 € s DPH. V júli začala prevádzka solárneho poľa na
kotolni K 6 so zámerom pred ohrevu TÚV, predpokladaný prínos pri ohreve
teplej úžitkovej vody je úspora vo výške 10%. Druhým investičným vkladom
spoločnosti na zvýšenie hospodárnosti bola výmena technológie v kotolni
E1. Jedná sa o výmenu kotla K1 o výkone 1250 kW vyrobeného v roku
2002 za kaskádu dvoch kondenzačných kotlov WOLF o výkone 2×630 kW.
Vznikla vyššia variabilita prevádzky kotolne, tieto kotly umožňujú
pracovať vo výkone od 18 – 100%, znížila sa hlučnosť, spotreba zemného
plynu a jeho lepšia využiteľnosť. Byhos s.r.o. reaguje na investície
bytových domov do zatepľovania a výmeny okien čím sa znižuje množstvo
odobratého tepla. Tieto investície do CZT sú predpokladom ďalšej
spolupráce medzi odberateľmi tepla a spoločnosťou Byhos.<br>
<strong>Byhos s.r.o.</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter