Celý vesmír spieva: „Aleluja!“

<p>To bola kľúčová pieseň Vianočnej akadémie v gréckokatolíckom
chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove na sviatok Božieho narodenia. Tí,
ktorí prišli, neobanovali. Naše ratolesti, veľké aj malé, predviedli, čo
v nich je. Nebol to len „akýsi“ kultúrny program.

<p>Myšlienka bola veľmi hlboká. Starček v domove dôchodcov, na ktorého si
spomenie bohatá dcéra iba raz v roku, deti v detskom domove, ktoré
vyrastajú bez rodičov, mladík, ktorý vláči ťarchu svojich hriechov,
pádov a závislostí… všade tam vstupuje Kristus so svojou láskou. Otvorme
mu svoje srdcia a na všetky pády aj víťazstvá sa pozerajme jeho očami.
Nevyháňajme ho ako onen Hostinský, ktorý nemal pre Jozefa a Máriu miesto,
vpusťme do svojich príbytkov malého Ježiška, ktorý je pre nás veľkým
Darom a Spasiteľom. Veď Boh tak miloval svet, že poslal svojho Jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Aj za
takéto šírenie Kristovej lásky cez hovorené slovo, pieseň či malý
javiskový prejav patrí veľké poďakovanie všetkým, ktorí v akadémii
vystúpili, ale hlavne „režisérovi“ o. Jozefovi Kišakovi, SCsR, ktorý to
s deťmi pripravil. Je k tomu potrebný nápad, húževnatosť a hlavne
trpezlivosť. Veď deti sú ako živé striebro. Vďaka Vám, otče, že aj
takýmto spôsobom hlásate Krista a privádzate k nemu aj našu mládež.
Obohatili a spestrili ste jeden z najkrajších dní v roku, ktorým Vianoce
bezpochyby sú. Nech nie sú len o výzdobe, o darčekoch a voňavých
dobrotách. Nech Duch Svätý a Matka Ustavičnej Pomoci vedú a žehnajú aj
ďalšie vaše kroky.
Mária M.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter